รพ.ยันฮี เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบ โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ ซึ่งโรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากหลายประเทศ จึงกำหนดมาตรการรองรับ ดังนี้

จำกัดทางเข้า-ออก ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งติดตั้ง เทอร์โมมิเตอร์สแกน เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง

ตั้งแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือทุกเคาน์เตอร์บริการในโรงพยาบาล

เผ้าระวังผู้รับบริการที่เข้าข่ายอาจจะติดเชื้อไวรัสโควิต – 19 หากพบผู้รับบริการที่เดินทางมาจากประเทศ ที่มีความเสี่ยง ภายใน 14 วัน และมีอาการผิดปกติ ทางระบบทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยและ ล้างมือทุกท่าน รวมถึงให้เข้าพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาทันที

เตรียมห้องรับรอง แยกส่วนจากการดูแลผู้รับบริการ ทั่วไป จัดทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยง

มีการซ้อมแผนเพื่อรองรับผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อ

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกพื้นที่ อาทิ ห้องพักผู้ป่วย ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู และสิ่งสัมผัส อื่น ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไวรัส โควิต- 19ภายในโรงพยาบาล

ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลยันฮี ยังทำการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้รับบริการทุกท่านมั่นใจใน มาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลทีทจะทำการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ