(VDO) ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

     การตรวจสุขภาพนั้นสำคัญไฉน? และก่อนตรวจสุขภาพควรปฏิบัติตัวอย่างไร วันนี้ นายแพทย์เจษฎา เลาหสุขไพศาล อายุรแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี มีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการตวจสุขภาพมาแนะนำค่ะ

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons