chat

(VDO) ทำไมต้องตรวจสุขภาพ


     การตรวจสุขภาพนั้นสำคัญไฉน? และก่อนตรวจสุขภาพควรปฏิบัติตัวอย่างไร วันนี้ นายแพทย์เจษฎา เลาหสุขไพศาล อายุรแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.ยันฮี มีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการตวจสุขภาพมาแนะนำค่ะ