chat

(VDO) การฟังเพลงบอกนิสัย


     รู้หรือไม่ ? แนวเพลงที่คุณฟังสามารถบอกถึงลักษณะนิสัยและความเป็นตัวคุณได้ ลองมาทำความรู้จักตัวตนของคุณจากแนวเพลงที่คุณชอบฟังจากคลิปวีดีโอนี้ค่ะ