chat

Tablet เหมาะสำหรับเด็กวัยไหน


ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิต ทำให้หลายครอบครัวเลือกแท็บเล็ตเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงลูกวัยเพียง 1-3 ขวบ เพียงเพราะหวังให้เป็นสื่อการเรียนการสอนแทนตัวหนังสือ เพราะง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นที่สนใจกว่าการใช้สื่อแบบภาพนิ่ง

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า หากใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลเสียให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า และยังรบกวนการนอนหลับ ที่สำคัญก่อให้เกิดปัญหาด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย และสติปัญญาขาดพัฒนาการทักษะด้านภาษาและการเข้าสังคม

สาเหตุเหล่านี้ เกิดจากการที่ครอบครัวปล่อยให้ลูกอยู่กับแท็บเล็ตโดยไม่จำกัดเวลา และไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ่อ แม่ ลูก เพราะต่างฝ่ายก็หันหน้าเข้าหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือ การใช้แท็บเล็ตจะมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมจินตนาการ และเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้ ถ้าผู้ปกครองเลือกใช้ให้เหมาะกับวัยของเด็ก

ช่วงวัย 1-3 ขวบ ยังไม่เหมาะที่จะให้ลูกใช้แท็บเล็ตในวัยนี้ เพราะเป็นช่วงที่เด็กกำลังเริ่มมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ ร่างกาย และสติปัญญา และการสื่อสาร ดังนั้นจึงควรจะเน้นส่งเสริมพัฒนาการทักษะสื่อสาร จดจำคำใหม่ ๆ ใช้ทักษะด้านกล้ามเนื้อให้ฝึกเดิน ยืน หรือหัดเขย่งเท้าแทน

ช่วงวัย 5-6 ปี คุณพ่อและคุณแม่อาจใช้แท็บเล็ตเป็นตัวช่วยเสริมโลกแห่งเรียนรู้ของเด็กที่กำลังสิ้นสุดวัยอนุบาล เพื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษาโดยจำกัดการใช้งานไม่เกิน 1 ชั่วโมง พร้อมเน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น วาดรูป ร้องเพลง เป็นต้น

แม้จะมีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ลูกรัก แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้เล่นตามลำพัง การพูดคุยกับเด็กขณะที่ดูหรือเล่นสื่อ และเปลี่ยนการอ่านหนังสือจากเล่มมาเป็นอ่านผ่านแท็บเล็ตให้ลูกฟังแทนก็เป็นได้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ หากเรานำมาใช้อย่างพอเหมาะพอควร ก็จะช่วยพัฒนาการให้ลูกน้อยให้ฉลาดสมวัยได้เป็นอย่างดี แต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ สายใยความผูกพันจากคุณพ่อคุณแม่ที่จะส่งต่อให้ลูกน้อยค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.ยันฮี