chat

Sleep Lab ตรวจการนอนหลับ…สำหรับคนนอนกรน

เสียงกรน

        ใครที่คิดว่านอนกรนเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างมากก็แค่สร้างความรำคาญให้คนที่นอนอยู่ข้าง ๆ บอกเลยว่าเข้าใจผิดแล้วค่ะ ทางการแพทย์พบว่าการนอนกรนที่มี "ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea : OSA)" ร่วมด้วยโดยมีวงจรการเกิดซ้ำ ๆ กันหลายครั้งใน 1 คืน และเกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพได้เช่น เกิดภาวะความดันโลหิตสูง, สมองขาดออกซิเจน, ความดันเลือดในปอดสูง, หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

       คนที่นอนกรนแล้วสงสัยว่าตัวเองอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับดังกล่าว ให้ลองสังเกตตัวเองว่าในตอนกลางคืนมีอาการสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งหายใจเฮือกเหมือนคนขาดอากาศหรือไม่ หรือในตอนกลางวันมีอาการง่วงนอนมากผิดปกติทั้งที่นอนหลับมาเต็มอิ่มหรือไม่ หรืออาจเป็นคนที่นอนกรนเสียงดังผิดปกติ หากมีอาการในลักษณะที่ว่ามานี้ก็อย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และประเมินระดับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

       แล้วแพทย์จะตรวจประเมินภาวะดังกล่าวได้อย่างไร? ทำได้โดยการตรวจสุขภาพการนอนหลับ ที่เรียกว่า Sleep Lab นั่นเองค่ะ การตรวจ Sleep Lab จะทำให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ของร่างกายขณะนอนหลับเช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจและกล้ามเนื้อ เป็นต้น เมื่อประเมินระดับความรุนแรงได้แล้วก็จะสามารถวางแผน และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคนได้

      ในการตรวจ Sleep Lab ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล 1 คืน โดยแพทย์จะติดอุปกรณ์ตรวจวัดเอาไว้ขณะนอนหลับ ไม่มีความเจ็บปวดใด ๆ ผู้เข้ารับการตรวจไม่ต้องกังวลใจให้นอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด ซึ่งในวันที่เข้ารับการตรวจควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หรือการออกกำลังกายอย่างหนัก เพื่อให้สามารถนอนหลับได้ตามปกติ และได้ผลการตรวจวัดใกล้เคียงความจริงมากที่สุดค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์รักษานอนกรน โรงพยาบาลยันฮี