chat

ผ่าตัดต้อเนื้อโดยใช้ Fibrin Glue คืออะไร? และเหมาะกับใคร?


Fibrin Glue คืออะไร?

คือ กาวที่ใช้ติดเนื้อเยื่อ หรือใช้ในการผ่าตัดชนิดต่างๆ ได้มาจากการสกัดสาร 2 ชนิดในเลือดคือ ไฟบริโนเจน และธรอมบิน เมื่อนำสารชนิดนี้มาผสมกันจะแข็งตัวเป็นวุ้นใช้ปิดแผลที่เลือดออก หรือเชื่อมต่อเส้นเลือดเล็กๆ เส้นประสาท ที่ฉีกขาดหรือติดเนื้อเยื่อโดยไม่ต้องเย็บแผล ทำให้ผ่าตัดได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา

Fibrin Glue เหมาะกับใคร?

Fibrin Glue สามารถใช้ได้กับทุกคน ยกเว้นคนที่แพ้ Fibrin Glue ซึ่งพบน้อยมาก เนื่องจากเป็นสารที่สกัดจากเลือดของมนุษย์จึงสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ลอกต้อเนื้อโดยใช้กาวผสานเนื้อเยื่อ (Fibrin Glue) คืออะไร?

ในการผ่าตัดต้อเนื้อเมื่อลอกเอาต้อเนื้อออกแล้ว จะมีการวางเนื้อเยื่อของตนเองหรือเยื่อหุ้มรก เพื่อปิดบริเวณแผลจะป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้ผลดีกว่า เราจะใช้ Fibrin Glue หรือกาวผสานเนื้อเยื่อในการติดเนื้อเยื่อที่แผลแทนการเย็บด้วยไหม ทำให้การผ่าตัดสะดวกรวดเร็วขึ้น

ลักษณะของแผล และแผลหายเร็วกว่าปกติไหม?

แผลจะเรียบและหายเร็ว ไม่มีอาการระคายเคืองไหมจากการเย็บแผล ไม่ต้องเสียเวลามาตัดไหม

การเตรียมตัวก่อนการรักษาต้อเนื้อด้วย Fibrin Glue

เตรียมตัวเหมือนการผ่าตัดลอกต้อเนื้อปกติ

 1. งดการแต่งหน้า ทาครีมบริเวณใบหน้าในวันผ่าตัด
 2. ล้างหน้า สระผม ก่อนมาผ่าตัดเนื่องจากหลังผ่าตัด ห้ามน้ำเข้าตานาน 1 สัปดาห์ ป้องกันแผลติดเชื้อ
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 1 สัปดาห์ ก่อนผ่าตัด ป้องกันเลือดออกขณะผ่าตัด (ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวของท่าน)
 4. ทานอาหารเบาๆได้ ไม่ต้องงดน้ำ อาหาร เนื่องจากผ่าตัดโดยใช้ยาชาหยอดและฉีดยาชาเฉพาะที่
 5. ควรมีญาติมาด้วยในวันผ่าตัดเพราะหลังผ่าตัดต้องปิดตาแน่น 1 วัน

การดูแลตัวเองหลังรักษาต้อเนื้อด้วย Fibrin Glue

 1. ห้ามน้ำเข้าตานาน 1 สัปดาห์ ป้องกันแผลติดเชื้อ
 2. ห้ามขยี้ตาแรง 2 สัปดาห์ ป้องกันเนื้อเยื่อที่ติด Fibrin Glue หลุด
 3. หยอดยาแก้อักเสบและน้ำตาเทียมสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการหายของแผล
 4. หลีกเลี่ยงฝุ่น แดด ลม ควัน ที่ทำให้ระคายเคืองตา ควรสวมแว่นกันแดดป้องกันไม่ให้ต้อเนื้อกลับเป็นซ้ำในช่วง 3 เดือนแรกหลังผ่าตัด

การผ่าตัดแบบธรรมดา และการลอกต้อเนื้อโดยใช้กาวผสานเนื้อเยื่อ (Fibrin Glue) แตกต่างกันอย่างไร?

การผ่าตัดแบบธรรมดา เย็บแผล

 • ใช้เวลาผ่าตัดนาน
 • ต้องมา Follow up ตัดไหม
 • เคืองไหมเย็บ

การผ่าตัดโดยใช้ Fibrin Glue

 • ไม่ต้องเย็บแผล
 • ไม่ต้องตัดไหม
 • ใช้เวลาผ่าตัดรวดเร็ว
 • ไม่ระคายเคืองตา
 • ลดความถี่ในการมาพบจักษุแพทย์

บทความโดย: พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร

แพทย์ศูนย์จักษุ-ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลยันฮี

รีวิวทั้งหมด

เพิ่มเติม