chat

6 อันดับ..สาเหตุคนนอนกรน

นอนกรน

      เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหานอนกรนภัยเงียบคร่าชีวิตได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว เพราะมีความเสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูง สมองขาดออกซิเจน ความดันเลือดในปอดสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ อันตรายถึงขั้นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการนอนกรน สามารถจัดอันดับได้ดังนี้

กรน style=

อันดับ 1 เกิดจากการหักโหมจากงาน ใช้ร่างกายหนักจนเกิดความอ่อนเพลีย เมื่อเข้าสู่ช่วงนอนหลับ จะเกิดการหลับลึกมากว่าปกติ ส่งผลให้ลิ้นปิดทางเดินหายใจได้มากขึ้น และเกิดเสียงกรนดังขึ้นตามมา

อันดับ 2 อายุที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้อต่าง ๆ หย่อนยาน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ ซึ่งทำหน้าที่ขยายช่องทางเดินหายใจ บริเวณลำคอ จะหย่อนตกไปด้านหลังช่องคอ ทำให้เกิดการสั่นเวลาหายใจขณะหลับจึงเกิดเสียงกรน

อันดับ 3 ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก จะมีไขมันสะสมอยู่ที่เนื้อเยื่อรอบช่องคอทำให้ขัดขวางระบบทางเดินหายใจ โดยสังเกตได้จากเพศชายที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ ขณะหลับพักผ่อนจะมีเสียงกรนที่ดัง

อันดับ 4 โครงสร้างใบหน้า อาการนอนกรนจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาคางสั้น หรือมีความผิดปกติของต่อมทอนซิลที่มีขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเสียงกรนได้เช่นกัน

อันดับ 5 พันธุกรรม เรื่องการนอนกรนสามารถสืบทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ โดยมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 1.5 เท่า

อันดับ 6 ไข้หวัดเรื้อรัง อาการแน่นจมูกจากหวัดเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อช่องทางเดินหายใจที่มีขนาดแคบกว่าปกติ เนื่องจากจมูกตันหรือตีบแคบ จะทำให้ลมถูกเป่าเข้าไปในทางเดินหายใจน้อยลง

      ทั้งนี้หากมีอาการนอนหลับไม่สนิท ตื่นกลางคืนบ่อย ขณะหลับมีอาการลุกขึ้นมาหายใจเฮือกเหมือนคนขาดอากาศหายใจ มีภาวะที่ง่วงเหงาหาวนอนในเวลากลางวันมากกว่าปกติ ไม่ควรนิ่งเฉยเพราะอาจเป็นอาการของผู้ที่มีปัญหาเรื่องนอนกรน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการพบแพทย์ เพื่อตรวจอัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงขณะหยุดหายใจ ตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด และเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในลำดับต่อไปค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์นอนกรน รพ.ยันฮี