chat

6 ข้อน่ารู้..ก่อนตัดสินใจใส่รากฟันถาวร


         การเลือกใส่รากฟันถาวร เป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของฟันเพื่อเคี้ยวอาหาร ประกอบกับเสริมบุคลิกภาพที่ดี สร้างความมั่นใจมากกว่าการใส่ฟันปลอม แต่ก่อนที่เราจะเลือกทำการรักษาด้วยรากฟันถาวร ควรปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อเช็คสุขภาพช่องปากและเลือกใส่รากฟันเทียมตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
  • ประการแรก สังเกตการบดเคี้ยวอาหาร หากรู้สึกผิดปกติหรือมีอาการปวดฟัน ควรรีบพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นและรักษาทันท่วงที
  • ประการ 2 กรณีผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง จากอุบัติเหตุหรือโรคที่เกิดทางสุขภาพช่องปาก อาทิ ฟันผุ ปัญหาจากเหงือก สามารถรับการปรึกษาเพื่อทำรากฟันถาวร ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินขั้นตอนการรักษาต่อไป
  • ประการ 3 หากตรวจพบฟันที่แตก หัก หรือบิ่น ซึ่งจำเป็นต้องถอน ทันตแพทย์อาจแนะนำปลูกรากฟันถาวรแบบทันที เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป
  • ประการ 4 กรณีเกิดคราบจุลินทรีย์เกาะบริเวณรอบเหงือก เหงือกอักเสบ รุนแรงถึงขั้นติดเชื้อ ทันตแพทย์จะไม่แนะนำให้ปลูกรากฟันถาวรแบบทันที เพราะอาจส่งผลให้การปลูกรากฟันล้มเหลวได้ ควรรักษาให้หายก่อนที่จะใส่รากฟันถาวร
  • ประการ 5 ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอม หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอม สามารถใช้ทางเลือกของรากฟันถาวร โดยทันตแพทย์จะนำวัตถุโลหะไททาเนียมทรงกระบอกมีขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายสกรู เป็นตัวยึดให้กับฟันปลอม ซึ่งมีแบบชนิดถอดได้และแบบติดแน่น
  • ประการสุดท้าย หากการใส่ฟันถาวรหรือฟันปลอม ก่อให้เกิดปัญหาฟันล้ม เอียง ฟันห่าง ดังนั้นการใส่รากฟันถาวรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ความสวยงามของฟันกลับคืนมาดังเดิมค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม. รพ.ยันฮี