5 ขั้นตอน ซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพออนไลน์


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

4. สามารถเข้ารับบริการได้ เป็นเวลา 90 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น

6. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

7. เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง