chat

16 เรื่องต้องรู้ก่อนกำจัดขนด้วยเลเซอร์


1. การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ เป็นการปรับตั้งค่าพลังงานเลเซอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของผิวหนังและเส้นขน แล้วเล็งเป้าหมายไปที่เม็ดสีในรูขุมขน เพื่อกำจัดเส้นขนลึกถึงรากขน ป้องกันการงอกกลับขึ้นมาใหม่
2. โกนขนบริเวณที่จะทำเลเซอร์ออกอย่างน้อย 1 วันก่อนทำ
3. งดใช้เครื่องทำผิวสีแทน, สเปรย์ทำผิวสีแทน และโลชั่นทำผิวสีแทน
4. เลเซอร์กำจัดขนไม่ได้ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นทันทีในครั้งแรก
5. การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20-60 นาที ขึ้นกับบริเวณที่ทำ
6. ห้ามทำเลเซอร์กำจัดขนบริเวณรอบดวงตาเด็ดขาด
7. การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ไม่สามารถทำทั่วทั้งตัวได้ในครั้งเดียว
8. เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี ควรทำต่อเนื่องทุก 4-6 สัปดาห์
9. การทำเลเซอร์เพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ผลการรักษาจะเห็นได้ชัดเจนหลังทำ 3 เดือนขึ้นไป
10. เนื่องจากเลเซอร์เล็งเป้าหมายไปที่เม็ดสีในรูขุมขน จึงได้ผลดีในขนที่มีเม็ดสีมากกว่า
11. ทุกครั้งที่เลเซอร์ถูกยิงลงไปบนผิวหนัง อาจรู้สึกเหมือนมีใครกำลังเอาหนังสติ๊กมาดีดเบา ๆ
12. ทาครีมกันแดดหลังการรักษาและควรทาเป็นประจำ
13. ห้ามแวกซ์หรือดึงขนทั้งก่อนและหลังทำเลเซอร์ แต่สามารถโกนได้ เนื่องจากเส้นขนจำเป็นจะต้องหลุดออกจากรูขุมขนเอง เพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุด
14. หลีกเลี่ยงน้ำหอม ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และน้ำอุ่น เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมงแรกหลังทำ
15. การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ เป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หากทำด้วยแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
16. การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถกำจัดขนออกไปได้ 100% แต่โดยทั่วไปแล้ว เลเซอร์จะทำให้ขนงอกช้าขึ้น สีจางลง และมีจำนวนลดลง จนไม่สามารถสังเกตเห็นได้

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์กำจัดขน รพ.ยันฮี