chat

ไม้จิ้มฟันเล็กจิ๋ว แต่อันตรายไม่น้อย


       การทำความสะอาดฟันหลังมื้ออาหารนับเป็นขั้นตอนที่ดีต่อสุขภาพช่องปากของเรา แต่หลายครั้งที่การแปรงฟันก็ไม่เอื้ออำนวยในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร ส่งผลให้เศษอาหารติดตามร่องฟันยังคงอยู่ และเมื่อสะสมนานนับชั่วโมงก็กลายเป็นแบคทีเรียจนเกิดกลิ่นปากได้  ด้วยเหตุนี้เรามักเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทำมาจากไม้ หรือพลาสติก หรือวัสดุอื่นขนาดปลายแหลมนั่นคือ “ไม้จิ้มฟัน”

ไม้จิ้มฟัน

       ใคร ๆ ก็มองข้อดีว่าเจ้าไม้จิ้มอันเล็กจิ๋วนี้ ช่วยกำจัดเศษอาหารหรือสิ่งสกปรกตามซอกฟัน แต่หารู้ไม่ว่ามีความอันตรายซ่อนอยู่ไม่น้อยเช่นกัน

       ด้วยคุณสมบัติของไม้จิ้มฟันที่มีลักษณะปลายเรียวเล็ก และใหญ่ตรงโคน เมื่อนำเข้าไปตามซอกฟันแล้ว จะทำให้ยอดเหงือกที่เคยแหลมปิดซอกฟันกลายเป็นเบียดเหงือกให้ต่ำลง และเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เศษอาหารเข้าไปติดง่ายกว่าเดิม อีกทั้งจะเกิดปัญหาซอกฟันโหว่เป็นโพรง ฟันห่าง เหงือกร่น คอฟัน หรือผิวรากฟันสึก เสียวฟัน และฟันผุ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าไม้จิ้มฟันไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรคปนเปื้อน มีฝุ่นละอองสะสม และเมื่อเรานำไปใช้ตามซอกฟันจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบจะยิ่งลุกลามหนักขึ้น

       ทางที่ดีควรทำความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร หรือใช้ไหมขัดฟันขัดเบา ๆ ที่ฐานฟันระวังอย่าให้กระทบกับเหงือก วิธีนี้จะช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เข้าไม่ถึง ที่สำคัญสุดนั่นคือ การตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือนโดยทันตแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากและฟันที่สวยงามของคุณนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ทันตกรรม  24 ชม.รพ.ยันฮี