chat

ไม่มองข้าม..เข็มขัดนิรภัย


          รถยนต์ทุกชนิดออกแบบขึ้นมาภายใต้ระบบความปลอดภัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในรถยนต์ทุกคันคือ เข็มขัดนิรภัย แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มองข้ามเรื่องความปลอดภัย ถึงแม้เราจะทราบกันดีว่าเข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ก็ตาม และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น กลุ่มที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เนื่องจากต้องรับแรงกระแทกอย่างรุนแรง จนอาจทำให้ตัวกระเด็นออกนอกรถ หรือร้ายแรงถึงขั้นอวัยวะภายในร่างกายฉีกขาดได้
จากการสำรวจของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยพบว่า
  • มีผู้ใช้รถยนต์ที่คาดเข็มขัดนิรภัยเพียงร้อยละ 55
  • โดยเฉพาะผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังมีการใช้เข็มขัดนิรภัยเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น
ประกอบกับข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลก บ่งชี้ว่า เข็มขัดนิรภัยสามารถ
  • ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บได้สูงถึงร้อยละ 40-50
  • ลดอาการบาดเจ็บสาหัสได้ร้อยละ 43-65
  • ลดการบาดเจ็บถึงเสียชีวิตร้อยละ 40-60
            ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่หากคุณและคนที่คุณรักคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถยนต์ ซึ่งสามารถลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่คุณรักค่ะ

คำค้นหา