โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน แผลเล็กติดเชื้ออาจพิการหรือเสียชีวิต