chat

“โรคเมอร์ส” ภัยเงียบที่น่าจับตา


        แม้ว่าตอนนี้กระแสโรคไข้ไวรัสซิกาจะมาแรง แต่โรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ก็ใช่ว่าจะมองข้ามไปได้ อย่างโรคไข้เลือดออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนอย่างนี้กระทั่ง “โรคเมอร์ส” หรือ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เคยสร้างความตื่นตระหนกในหมู่คนไทยเมื่อตอนต้นปี แม้ว่าตอนนี้จะเลือนหายไปจากความสนใจของสาธารณชนแล้ว ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรคที่วางใจไม่ได้ค่ะ
        จริงๆแล้วโรคเมอร์สไม่ได้หายไปไหนยังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคเมอร์สอยู่เป็นระยะในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วย อย่างล่าสุดเพิ่งพบผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นชายชาวตะวันออกกลางอายุ 18 ปี ได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร จนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ก็ได้เดินทางกลับประเทศไปแล้วนั่นหมายความว่า ประเทศไทยก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพบโรคเมอร์สได้
        เนื่องจากบ้านเราเป็นประเทศเปิดมีผู้คนเดินทางเข้า-ออกตลอดเวลาบางคนก็อาจมาจากพื้นที่ติดโรค ในส่วนของเรา ๆ ท่าน ๆ อย่าเพิ่งกังวลกันไปนะคะ เนื่องจากแหล่งที่มาของเชื้อโรคนี้อยู่ในประเทศตะวันออกกลางเป็นหลัก ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงจึงเป็นผู้ที่เดินทางไปประเทศแถบตะวันออกกลาง
         สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ การดูแลตนเองในเบื้องต้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการ “กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ” พยายามหลีกเลี่ยงไปสถานที่ผู้คนแออัด ถ้าจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นออกกำลังกาย ส่วนใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปตะวันออกกลาง ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยการล้างมือฟอกสบู่บ่อย ๆ งดการสัมผัสกับอูฐ หรือดื่มนมอูฐดิบ และหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วรีบไปพบแพทย์ และแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศให้แพทย์ทราบด้วยค่ะ