chat

แพทย์แผนจีน&แพทย์แผนปัจจุบัน

แพทย์แผนจีน

       ทุกวันนี้มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกับสารเคมีจำนวนมากที่อยู่ทั่วทุกมุมของโลก ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเปล่าที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ การใช้เครื่องสำอางประทินผิวประเภทต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งนำร่างเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ ทำให้หลายคนมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย ส่วนใหญ่จะนึกถึงการรักษาแบบสารเคมีจากยาเป็นตัวกระตุ้นให้บรรเทาอาการลง ซึ่งยาเคมีมีผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

       แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การรักษาจะมีเพียงแค่การพึ่งพาจากตัวยาเท่านั้น เพราะยังมีการนำสมุนไพรจีนมาเป็นส่วนประกอบในการรักษาของแพทย์แผนจีน ที่มีมานานกว่า 5 พันปี และยังเป็นที่ยอมรับในองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้เป็นทางเลือกในการบำบัดโรคควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเชื่อว่า การที่ร่างกายของคนเราเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยขึ้นนั้น เป็นเพราะร่างกายเกิดภาวะเสียสมดุล ด้วยเหตุนี้การรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน จะมีแนวทางหาบ่อเกิดแห่งความเจ็บป่วย โดยใช้หลักการตามแนวทางแพทย์แผนจีน เช่น การจับชีพจร การถาม การฟัง ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุการป่วย เช่นเดียวกันกับแพทย์แผนปัจจุบันที่จะต้องวิเคราะห์อาการเบื้องต้นก่อนทำการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ยา การผ่าตัดรักษา ฯลฯ

       อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการรักษาของแพทย์แผนจีน หรือแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ บรรเทาอาการเจ็บป่วย ให้ร่างกายฟื้นฟูอยู่ในสภาวะปกติและปลอดภัย แต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์แพทย์แผนจีน รพ.ยันฮี