chat

เหตุผลดี ๆ ที่ต้องดึงหน้าย้อนวัยด้วย Endotine


การดึงหน้าด้วย Endotine เป็นการใช้วัสดุที่ใช้ในการแพทย์ช่วยยกกระชับผิวที่หย่อยคล้อยให้ตึงกระชับได้อีกครั้ง โดยวัสดุจะทำการยึดเนื้อเยื่อและผิวจะค่อยๆ สร้างคอลลาเจนขึ้นมารอบๆ จึงทำให้เกิดแรงตึงผิวดึงรั้งให้ผิวยกกระชับ

ดึงหน้าย้อนวัย

ดึงหน้าย้อนวัย-02

ดึงหน้าย้อนวัย-03

ดึงหน้าย้อนวัย-04

ดึงหน้าย้อนวัย-05