chat

“เวชศาสตร์ชะลอวัย”…โค้ชส่วนตัว ชะลอความแก่


  แน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็ไม่อยากแก่ เพราะความแก่มักจะมาพร้อมกับผิวพรรณที่ร่วงโรย ไม่สดชื่นกระปรี้กระเปร่า รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เรารู้ตัวและไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็น กว่าจะรู้ตัวว่าป่วยก็ตอนเจอหน้าคุณหมอและพบว่าป่วยหนักมากแล้ว แต่คงจะดีกว่าถ้าเราได้รู้ความลับของสุขภาพ ว่าส่วนต่าง ๆ ในร่างกายนั้นมีความเสื่อมโทรมไปมากน้อยเพียงใดแล้ว เรียกได้ว่า ถ้ารู้เท่าทันสุขภาพตัวเองก็สามารถป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างภาวะสุขภาพที่ดีสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัยอีกด้วย

กุญแจไขความลับสุขภาพประจำตัว

  เวชศาสตร์ชะลอวัยสามารถไขความลับสุขภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตรวจหาค่าต่าง ๆ ที่เป็นตัววัดความเสื่อมโทรมถดถอยของร่างกาย ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระ, วิตามินแร่ธาตุต่างๆ, ฮอร์โมน และสารพันธุกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูความทรุดโทรมของร่างกาย ซึ่งเป็นการยืดอายุ ชะลอความชรา ป้องกันโรคชรา หรือ โรคที่เกิดจากความเสื่อมที่เราเคยคิดว่ารักษาไม่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน รวมถึงการป้องการความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่าง ๆ

เวชศาสตร์ชะลอวัยเปรียบเหมือน "โค้ชส่วนตัว"

  เวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่ใช่เพียงการค้นหาโรคเพียงเท่านั้น แต่ยังดูแลเรื่องปัจจัยการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปด้วย อย่างเช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย สไตล์การใช้ชีวิต ครอบครัว อาชีพการงาน เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพร่างกาย เมื่อคุณได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว แพทย์ผู้ชำนาญการรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร เป็นต้น ก็จะสามารถประเมินและวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดและครบถ้วน เปรียบได้เหมือนโค้ชสุขภาพส่วนตัวนั่นเอง