เรื่องของเรื่อง…ที่คุณแม่ควรทราบเมื่อฝากครรภ์

    การฝากครรภ์ เปรียบเสมือนการเตรียม เกราะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ ทารก และคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ ทั้งสิ่งที่ไม่คาดคิด จาก อาการแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และป้องกัน การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก อีกทั้งยัง สามารถ ลดภาวะเสี่ยงต่อการแท้งได้
    ดังนั้น ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ 9 เดือนคุณแม่จะโล่งใจยิ่งขึ้น ถ้าให้แพทย์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เพื่อช่วยดูแลทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหลังคลอดโดยสามารถหาคำตอบว่าคุณแม่ควรทราบเรื่องใดบ้างเมื่อไปฝากครรภ์
  • แพทย์จะซักถามประวัติเบื้องต้น ตั้งแต่วันแรกของประจำเดือน ครั้งสุดท้าย เพื่อคำนวณอายุครรภ์ ซักประวัติสุขภาพคู่สมรส เพื่อหาโรคประจำตัวที่ อาจส่งผลถึงทารกในครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น ซักประวัติ สุขภาพครอบครัว กรณีในครอบครัวของคุณพ่อหรือ คุณแม่มีประวัติ ของโรคทางพันธุกรรม อาจส่งต่อทางพันธุกรรมสู่ทารกในครรภ์ได้
  • ตรวจการตั้งครรภ์ได้จากปัสสาวะ โดยแพทย์จะเตรียมอุปกรณ์ให้กับ คุณแม่ เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ ตรวจการเต้นของหัวใจและดูความผิดปกติ ของทารก
  • แพทย์จะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทารกพร้อมให้คำแนะนำ การดูแล อย่างถูกวิธี และนัดตรวจซ้ำเป็นระยะ เพื่อดูการเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์ รวมถึงป้องกันการแท้งบุตร
  • คุณแม่ควรจดบันทึกข้อสงสัยหรืออาการผิดปกติทุกครั้ง ที่แพทย์ให้คำแนะนำในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม และเพื่อให้เห็นถึง พัฒนาการของลูกน้อย
  • คุณแม่ควรจดบันทึกข้อสงสัย หรืออาการ ผิดปกติทุกครั้ง ที่แพทย์ให้คำแนะนำในการ ดูแลระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อขอคำปรึกษา เพิ่มเติมและ เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ ของลูกน้อย
    ข้อมูลประกอบการเขียน
    http://momthai.blogspot.com/2012/04/blog- post.html
    http://women.mthai.com/momandchildren/newm om/135035.html
    https://baby.kapook.com/view48928.html
Show Buttons
Hide Buttons