chat

เพิ่มความมั่นใจด้วย…การตกแต่งจุดซ่อนเร้น


นอกจากหน้าตาและรูปร่างแล้ว จุดซ่อนเร้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้หญิงมีความกังวล โดยเฉพาะแคมเล็กและแคมใหญ่ที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ผู้หญิงหลายคนมีแคมที่มีขนาดและรูปร่างที่ผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขอนามัย รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวในการทำกิจกรรมระหว่างวัน อาจทำให้รู้สึกเจ็บ หรือมีความรู้สึกอายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดตกแต่งแคมค่ะ
การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก หรือการผ่าตัดลดขนาดแคมเล็ก
แคมเล็ก คือ อวัยวะที่อยู่ข้าง ๆ แคมใหญ่บริเวณปากช่องคลอด แคมเล็กของผู้หญิงแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะและความกว้างที่แตกต่างกัน มีขนาดตั้งแต่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ซ่อนอยู่ระหว่างแคมใหญ่ หรือขนาดใหญ่มากกว่า 5 เซนติเมตร และมีขอบที่ยื่นพ้นออกนอกแคมใหญ่ การเปลี่ยนแปลงขนาดของแคมเล็กอาจเกิดจากฮอร์โมน, บาดแผลจากอุบัติเหตุ, กิจกรรมทางเพศ, การคลอดบุตร หรือเกิดจากอายุที่มากขึ้น
การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมเล็ก เพื่อให้ดูสวยงามและอ่อนเยาว์ขึ้น ช่วยลดอาการระคายเคือง อาการเจ็บ หรือความรู้สึกไม่สบายตัวในการทำกิจกรรมระหว่างวัน รวมถึงลดความหงุดหงิดกังวลใจเกี่ยวกับแคมเล็กที่ขยายใหญ่ผิดปกติ
การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ หรือการผ่าตัดดึงแคมใหญ่
แคมใหญ่ คือ อวัยวะที่อยู่ข้าง ๆ แคมเล็กบริเวณปากช่องคลอด ผู้หญิงแต่ละคนมีขนาดของแคมใหญ่ที่แตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาที่ผู้หญิงส่วนใหญ่พบก็คือการขยายของแคมใหญ่ ที่ทำให้แคมใหญ่มีรอยย่นผิดปกติหรือมีขนาดไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองแต่กำเนิด เกิดหลังจากการคลอดบุตร เกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากอายุที่มากขึ้น
การผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดและรอยย่นของแคมใหญ่ โดยการผ่าตัดผิวหนังส่วนเกินที่อยู่รอบ ๆ แคมใหญ่ออก จึงช่วยปรับปรุงลักษณะโครงสร้างภายนอกของแคมใหญ่ให้มีความสวยงามมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดหรือแก้ปัญหาอาการระคายเคือง รวมถึงอาการหงุดหงิดกังวลจากการที่แคมใหญ่ขยายใหญ่มากขึ้น
ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและแคมใหญ่ ซึ่งทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความลึกของแผลผ่าตัดได้ ช่วยลดการเสียเลือด ลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัดและเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลการรักษาที่ดีกว่า
การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและแคมใหญ่ นับเป็นการทำศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากที่สุดประเภทหนึ่ง ดังนั้น ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดด้วยนะคะ เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.drvitasna.com