chat

เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่

เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่

       ตามความเชื่อแล้วเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งถ้าเริ่มต้นแต่สิ่งดี ๆ ก็จะพบกับความโชคดีตลอดปี ดังนั้นหลายคนจึงเลือกใช้ช่วงเวลาที่จะก้าวผ่านปีเก่าเพื่อเริ่มนับหนึ่งในปีใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง


เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่


       เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โดยตั้งเป้าเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ เป็นภาษาที่ 2 เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดน ถ้าเป็นภาษาสากลคงหนีไม่พ้น “ภาษาอังกฤษ” แต่ถ้าใครอยากเปิดโลกกว้างยิ่งกว่าเดิม จะเรียนภาษาที่ 3 เช่น  ภาษาจีน, ญี่ปุ่น, ฯลฯ ก็ยิ่งจะเพิ่มภาษีให้กับตัวเอง และอาจช่วยให้คุณได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้


เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่


       ปรับมุมมองทัศนะความคิดจากด้านลบเป็นด้านบวก ด้วยการหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ชื่นชอบแล้วลงมือทำอย่างจริงจัง หรือเลือกเรียนคอร์สเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง และยังได้เพื่อนใหม่ไปด้วย


เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่


       โลกไม่ได้มีแค่บ้านกับที่ทำงาน คุณสามารถค้นหาแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยว หรือไปในสถานที่แปลกใหม่ การพบปะผู้คนที่ไม่รู้จักกัน แตกต่างกันด้านเชื้อชาติ ภาษา ก็เป็นเสน่ห์ที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิต และได้มุมมองที่แปลกใหม่เพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตหรืองานให้เด่นกว่าเดิมได้


เปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่


       ดูแลสุขภาพร่างกาย ถ้าปีที่ผ่านมาคุณเป็นพวกแฮงเอาท์บ่อยจนร่างกายทรุดโทรมอย่างหนัก ถือเป็นจังหวะดีที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ       เมื่อตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วว่า ปีใหม่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในมุมมองทัศนคติที่ดีขึ้น หรือการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ก็ควรริเริ่มอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นให้ถึงที่สุด โดยอาจเริ่มจดบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วค่อย ๆ เก็บเกี่ยวความสำเร็จไปทีละขั้น อาจเพิ่มแรงฮึดสู้ด้วยการให้รางวัลตัวเองบ้างในบางโอกาสก็ได้ค่ะ