chat

เข้าใจเด็กยุค..Gen-Z

Gen-z

       ยิ่งโลกมีวิวัฒนาการก้าวกระโดดมากเท่าใด สิ่งที่จะกระโดดตามทันโลกคงเห็นเป็นเด็กรุ่น Gen-Z หรือเด็กในกลุ่มที่เกิดพ.ศ.2540 ขึ้นไป เป็นคนกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม จากเทคโนโลยีที่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย จึงกลายเป็นนิสัยความชอบอะไรที่สะดวกสบายและสามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างในคราวเดียวกัน

       เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายดายกลายเป็นว่าเด็กวัยนี้เคยชินกับการทำงานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ทั้งการฟังเพลง คุยแชทหรืออื่น ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานแต่ละชิ้นลดลง ซึ่งครอบครัวควรมีบทบาทในการคอยตักเตือนให้มีสมาธิกับงานมากกว่าสิ่งอื่นที่กำลังทำอยู่

       เด็กยุค Gen Z มีความกล้าแสดงออกมากกว่ายุคก่อน ๆ รู้จักคุยกับเพื่อนต่างชาติ พร้อมเปิดรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการไม่แบ่งชนชั้นหรือเชื้อชาติแต่ต้องควบคุมให้พอเหมาะพอควร มิฉะนั้นอาจกลายเป็นสร้างค่าทุนนิยมเกินไป

       เมื่อเด็กรุ่นนี้กลายเป็นวัยทำงานจะเริ่มต้นการให้ความสุขตัวเองด้วยการซื้อของที่อยากได้ก่อน แล้วค่อยคิดถึงการเก็บออมเป็นอันดับต่อมาและยิ่งทำงานแล้วจะชอบความเป็นอิสระมากขึ้น พร้อมที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองทุกเมื่อ ดังนั้นคุณแม่คุณพ่อควรจะให้เหตุผลสอดแทรกในสิ่งที่เด็กเหล่านี้ควรปฏิบัติให้ถูกต้อง

       ด้วยความที่เด็กรุ่นนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มักมีความก้าวร้าวกว่าเด็กในสมัยก่อน เพราะครอบครัวสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีลูกเพียงคนเดียว ทำให้ไม่มีเพื่อนหรือพี่น้องรุ่นราวคราวเดียวกัน อาจไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการเสียสละ

       สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในกลุ่ม Gen Z ลองปรับวิธีการเลี้ยงดู ให้แทนฐานะของพ่อและแม่มาเป็นเพื่อนคู่คิดแทนจะทำให้เด็กกล้าเปิดใจคุยปัญหาหรือให้ความไว้วางใจมากกว่าเดิมค่ะ    

ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.ยันฮี