chat

(VDO) โรคที่มากับหน้าฝน


    ช่วงหน้าฝน แน่นอนว่าต้องมีหลายท่านที่ประสบกับปัญหาสุขภาพ วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับโรคที่มาพร้อมหน้าฝน ให้คุณระวังและรักษาสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวค่ะ