chat

(VDO) กินให้ฉลาดด้วยการฝึกนับแคลอรี่


     ต่อไปนี้การควบคุมอาหารจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป วันนี้เรามีวิธีการนับแคลอรี่ รวมถึงตารางเปรียบเทียบแคลอรี่อาหารมาให้คุณได้นำไปใช้ประกอบการควบคุมอาหาร