ฮิตไม่เลิก ทำตาสองชั้นเปิดหัวตา

ตาแบบไหนที่ต้องผ่าตัดเปิดหัวตา
    ตาที่เหมาะสมกับ วิธีการผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบเปิดหัวตา คือ คนที่มีตาชั้นเดียว และมุมหัวตามีลักษณะ โค้งมน ซึ่งเกิดจากการมีแผ่นหนังตายื่นลงมาคลุมหัวตามากผิดปกติ (Epicanthal fold) หรือเรียกว่า มองโกเลียน อาย (Mongolian eye) พบมากในคนจีนและเกาหลี ในคนไทย พบภาวะนี้ได้เช่นกันแต่พบได้น้อยกว่า
    นอกจากนี้ยัง สามารถทำในคนที่มีหัวตาปิด หางตาเปิด (Tapered Eyelid) คือ คนที่มีตาสองชั้น แต่ชั้น ตาไปบรรจบกันเป็นเส้นเดียวที่หัวตา ทำให้หัวตาปิดดวงตาจึงดูเล็กลงคล้ายกับเป็นตาชั้น เดียว
การผ่าตัดเปิดหัวตาทำอย่างไร
    การทำศัลยกรรม เปิดหัวตา (Medial Canthoplassty) คือ การผ่าตัดปรับแต่งมุมหัวตาที่โค้งมน ให้มีความ แหลมขึ้น เป็นการแก้ไขความผิดปกติของหนังตาบนที่ยื่นลงมายึดที่หัวตา เป็นภาวะ คล้ายกับมีพังผืดยึดระหว่างเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเอาไว้ ทำให้หัวตาปิด ดวงตา เล็ก มองเห็นเป็นตาชั้นเดียว การผ่าตัดเปิดหัวตาจะทำให้ได้ดวงตาสองชั้นที่เรียวยาว ตาดู โตเด่นชัดกว่าเดิม
    คนที่อยากมีตา สองชั้น แต่มีหัวตาปิด จำเป็นจะต้องได้รับการทำศัลยกรรมเปิดหัวตาร่วมด้วย จึงจะทำให้ ได้ตาสองชั้นที่สวยงาม เพราะหากไม่มีการผ่าตัด แก้ไขปรับแต่งมุมหัวตา มักจะทำให้ได้ ตาสองชั้นแบบหัวตาปิด หรือสองชั้นแบบหัวตาเปิด แต่มีชั้นตาเพิ่มขึ้นมา มองเห็นเป็น รอยพับซ้อนกันบริเวณหัวตา
    การทำศัลยกรรม เปิดหัวตา เป็นการผ่าตัดในที่แคบ ผิวหนังบริเวณดังกล่าว มีความบอบบาง จึงอาจทำให้ เกิดรอยแผลและมองเห็นได้ง่าย รวมถึงอาจกระทบ กับท่อน้ำตาได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจ ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดและเลือกแพทย์ ศัลยกรรมตกแต่งที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อความสวยงามของดวงตาที่น่า มอง
Show Buttons
Hide Buttons