chat

อิทธิพลของคนดังกับการทำศัลยกรรม

ศัลยกรรม

       ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอก เป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูดสายตาให้จับจ้อง และเป็นสิ่งเดียวที่เราทุกคนจะสามารถสัมผัสได้ในครั้งแรกที่เห็น จึงทำให้การศัลยกรรมความงามรูปแบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาโดยตลอด ปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องปกติและได้รับการยอมรับในสังคมไปเสียแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงทั้งในประเทศและต่างประเทศจะออกมายอมรับกับเรื่องของการทำศัลยกรรมส่วนต่าง ๆ ของรูปหน้าและสรีระรูปร่าง ซึ่งหากเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีใคร ๆ ก็ภูมิใจนำเสนอ เพราะทำให้เกิดความภูมิใจและมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในสังคม ยิ่งมีกระแสสื่อโซเชียลตอกย้ำความสวยงามของดารานักแสดงที่หลายคนชื่นชอบ ทำให้คนบางกลุ่มเกิดความสนใจและมองดารานักแสดงเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้หันมาดูแลตัวเอง หรือหันมาศึกษาเรื่องของการศัลยกรรมส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะค่านิยมความสวยงามแบบดารามักเกิดขึ้นในวัยรุ่นที่มองเรื่องการทำศัลยกรรม ช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานในอนาคต

      ทั้งนี้เพราะหน้าที่การงานบางตำแหน่ง มีทักษะความสามารถอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการดึงดูดความน่าสนใจ แต่ต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางบุคลิกและใบหน้าที่ชวนน่าหลงใหลจึงจะยิ่งหนุนนำให้เกิดผลสำเร็จ ไม่เพียงแค่ดารานักแสดงจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการศัลยกรรมเท่านั้น แต่ยังมีหลายกรณีที่ผู้ทำศัลยกรรมนำโครงสร้างสัดส่วนของดาราที่ชื่นชอบเป็นต้นแบบของการเสริมความงาม อาทิ นักแสดงสาวที่มีดั้งโด่งได้รูป หรือนักแสดงหนุ่มที่มีใบหน้าเรียว เป็นต้น

       อิทธิพลของผู้มีชื่อเสียงในวงการสาธารณะ อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำศัลยกรรมตาม แต่สิ่งสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่จะเลือกเสริมแต่งให้สวยงาม และควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อช่วยเป็นผู้แนะนำความสวยงามอย่างปลอดภัยให้คุณสาว ๆ ได้ค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี รพ.ยันฮี