chat

อย่าตกใจ ! หลับตาไม่สนิท..หลังทำตา 2 ชั้น


    อาการหลับตาไม่สนิท เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของการทำศัลยกรรมตาสองชั้น โดยส่วนใหญ่มักหายได้เองเมื่อแผลยุบบวมแล้ว แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะสั้น
  • เกิดหลังผ่าตัดในช่วง 2-3 วันแรก
  • มีอาการหลับตาไม่สนิท ร่วมกับอาการเคืองตา ตาแห้ง
  • สาเหตุมาจากการบวมของเปลือกตา เมื่อแผลยุบบวมจะหายไปได้เอง
  • แก้ไขโดยการใช้น้ำตาเทียมแบบหยอดระหว่างวัน หรือใช้แบบเจลป้ายตาก่อนนอน
  • หากไม่ดีขึ้นควรกลับไปพบแพทย์
ระยะยาว
  • สังเกตอาการหลังผ่าตัดได้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
  • มีอาการหลับตาไม่สนิท ร่วมกับอาการลูกตาเคลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อหลับตา (Bell’s phenomenon) ทำให้เคืองตา ตาแห้ง กระจกตาเป็นรอย
  • เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ตัดหนังตาออกมากเกินไป, กล้ามเนื้อปิดตาไม่ทำงาน, เส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อปิดตาสูญเสียการทำงาน, ลูกตาถูกดันออกมาข้างหน้า เป็นต้น
  • แก้ไขโดยการใช้น้ำตาเทียมแบบหยอดระหว่างวัน ใช้แบบเจลป้ายตาก่อนนอน และใช้ที่คาดตาก่อนนอน โดยเลือกชนิดที่ทำจากผ้าไหมหรือผ้าแพรเพื่อไม่ให้ระคายเคืองตา เพื่อบรรเทาอาการ และป้องกันการอักเสบ
  • หากไม่ดีขึ้นควรกลับไปพบแพทย์
    การเตรียมความพร้อมก่อนทำศัลยกรรม การปฏิบัติตนของคนไข้หลังผ่าตัด และการทำศัลยกรรมตาสองชั้นกับแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในสถานพยาบาลที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
ด้วยความปรารถนาดี รพ.ยันฮี