chat

สุขภาพฟันดี เริ่มต้นที่…อาหาร

สุขภาพฟันดี

นอกจากฟัน จะช่วยให้เรารับประทานและขบเคี้ยวอาหารเพื่อบํารุงร่างกายแล้ว ฟัน ยังช่วยให้การสื่อสารชัดเจนราบรื่น ถ้าหากขาดฟัน .. ถ้อยคําที่เปล่งออกมาจะคลุมเครือไม่ชัดเจน ดังนั้น การใส่ใจสุขภาพฟันจึงเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากเราเรียนรู้ที่จะรับประทานอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้ร่างกายนําสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเราจึงควรรักษาฟันให้แข็งแรง ตั้งต้นด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักสดและผลไม้สดมีเส้นใยมากจะช่วยขัดฟัน ทําความสะอาดฟัน องุ่นแห้ง หรือลูกเกด และจะมีกรดบางตัวที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากได้ รวมทั้งอาหารยอดนิยมอย่างชาเขียว ก็มีสารที่ช่วยป้องกันฟันผุเช่นกันค่ะ นอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในช่องปากแล้ว เราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําตาล และการเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมาก เช่น น้ําแข็ง กระดูก เพราะอาจทําให้ฟันสึกหรอและแตกก่อนเวลาอันควร สิ่งสําคัญอย่าลืมแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ ใช้ยาสีฟันที่มีฟูลออไรด์ป้องกันฟันผุ ใช้ไหมขัดฟันทําความสะอาดตามซอกฟัน ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนนะคะ เพียงเท่านี้ เหงือกและฟันก็อยู่คู่กับช่องปากของเราได้ตลอดไป พร้อมกับรอยยิ้มที่สวยและมั่นใจ