chat

สาเหตุเหงือกร่น ป้องกัน..แก้ไขได้


    เหงือกร่น เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยจากการแปรงฟันผิดวิธี การดูแลฟันและสุขอนามัยภายในช่องปากที่ไม่ถูกต้อง เกิดจากโรคปริทันต์อักเสบ เกิดจากพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การสูบบุหรี่ รวมทั้งการนอนกัดฟัน นอกจากนี้ ยังพบเหงือกร่นได้หลังจากการฝังรากฟันถาวร เรามาดูกันนะคะว่า เกิดจากสาเหตุใด และมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร
เหงือกร่นหลังฝังรากฟันถาวร สามารถสังเกตได้ 2 ระยะ
    ระยะแรก หลังจากรากถาวรยึดติดกับกระดูกขากรรไกรแล้ว โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จะเริ่มสังเกตได้บริเวณขอบรากถาวร
    ระยะที่สอง หลังจากทำครอบฟันแล้ว ขึ้นกับการทำครอบฟันว่าพอดีกับขอบของรากถาวรหรือไม่ และการดูแลรักษาสุขอนามัยภายในช่องปากของคนไข้ หากทำครอบฟันไม่พอดีและไม่ค่อยดูแลทำความสะอาดช่องปาก ก็จะทำให้เกิดเหงือกร่นได้
    เหงือกร่นหากเป็นไม่มาก จะเป็นการรักษาตามอาการ นั่นคือ การดูแลสุขภาพฟันและช่องปากด้วยตัวของคนไข้เอง โดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีร่วมกับใช้ไหมขัดฟันหลังรับประทานอาหาร การบ้วนปาก การนวดเหงือก เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้เหงือกแข็งแรง หลีกเลี่ยงการใช้ไม้จิ้มฟัน งดสูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี เพื่อช่วยบำรุงเหงือกและฟัน
    สำหรับในรายที่เป็นมากแล้ว การรักษาเหงือกร่นทำได้โดยการผ่าตัดเหงือก การเสริมเหงือก การตกแต่งเหงือก และการทำครอบฟันให้พอดีกับเหงือก
    ทั้งนี้ หลังจากฝังรากฟันถาวรแล้วให้กลับไปพบทันตแพทย์ตามนัด และควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจดูคราบจุลินทรีย์และหินปูน หากตรวจพบว่าเป็นโรคเหงือกควรรักษาทันที
ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป