chat

สาว ๆ รู้ยังขมิบให้ถูกวิธีต้องทำแบบนี้


“การขมิบ” เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้กระดูกหัวหน่าว ทำให้จุดซ่อนเร้นมีความกระชับขึ้น แม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอควรกว่าจะเห็นผล แต่ก็เป็นวิธีแรก ๆ ที่สาวหลายคนเลือกปฏิบัติกัน เพราะสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำได้ทั้งท่านั่ง นอน หรือยืน

รูปกลั้นลมหายใจ

❌ วิธีที่ผิด

  • เกร็งหน้าอกแล้วกลั้นหายใจเข้า ก่อนผ่อนลมหายใจออก เกร็งหน้าท้องขณะขมิบ
  • ✔️ วิธีที่ถูก

  • ขมิบกล้ามเนื้อรอบ ๆ ช่องคลอด โดยไม่เกร็งหน้าท้องและหลังหายใจเข้า-ออกลึก ๆ นับ 1-10 แล้วคลายออกนับเป็น 1 ชุด ทำเรื่อย ๆ จนครบ 45 ชุดต่อวัน
  • ใช้การจับเวลา ขมิบกล้ามเนื้อช่องคลอด หายใจเข้า-ออก นับ 1-10 แล้วคลายออกเช่นกันวันละ 3 ชุด ๆ ละ 15-20 นาที ทั้งสองอย่างนี้ควรทำติดต่อกันอย่างน้อย 6 สัปดาห์
  • เทคนิคพิเศษ
  • ระหว่างขับปัสสาวะ ให้พยายามขมิบช่องคลอด เพื่อฝึกกลั้นหยุดถ่ายไม่ให้ปัสสาวะขับออกมา ถ้าทำเช่นนั้นได้ แสดงว่าสาว ๆ ขมิบถูกทางแล้วค่ะ แต่ถ้ายังไม่ใช่ ให้ลองฝึกไปเรื่อย ๆ
  • ตัดเล็บนิ้วชี้ให้สั้น และล้างนิ้วให้สะอาดทำการสอดเข้าไปในช่องคลอดแล้วขมิบกล้ามเนื้อรอบ ๆ ช่องคลอด ห้ามขยับขาทั้ง 2 ข้าง และห้ามเกร็งหน้าท้องจากนั้น ให้นำนิ้วออกแล้วลองขมิบแบบปกติดูกันค่ะ