chat

สัญญาณเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

    การสูญเสียที่นำมาซึ่งความโศกเศร้ามากที่สุด ก็คงเป็นเรื่องความสูญเสียในชีวิตของผู้อันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่กลับส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างหนัก

      เนื่องด้วยการตั้งรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนไม่เท่ากัน หรือแสดงออกแตกต่างกันไป ทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ร้องไห้อย่างชัดเจน  ในขณะที่บางคนเก็บงำความเสียใจไว้ภายใน และเบี่ยงเบนความสนใจสิ่งอื่นแทน ทำให้แสดงอาการป่วยทางอารมณ์ และกลายเป็น “โรคซึมเศร้า” แบบไม่รู้ตัว

      ภาวะซึมเศร้า เป็นอาการโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง ที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ และความคิด ซึ่งอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวล      โดยมีปัจจัยมาจากด้านกรรมพันธุ์ที่สืบทอดจากพ่อแม่ลูก แต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็นกันทุกคนเสมอไปเพราะยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญซึ่งอาจเกิดจากความเครียด การเจ็บป่วยเรื้อรัง การสูญเสียคนรัก และปัจจัยทางชีวภาพ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางตัว ที่ส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้

ซึมเศร้า

      สัญญาณเสี่ยงแรกที่เห็นอย่างเด่นชัดเป็นอาการนอนไม่หลับตื่นเร็ว บางรายมีอาการเบื่ออาหารส่งผลต่อน้ำหนักลดลง หรือรับประทานอาหารมากกว่าปกติ อาการเหล่านี้จะมีผลกระทบให้ร่างกายอ่อนเพลียอีกด้วย

      ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า มักจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่อยากทำสิ่งใด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานแย่ลง ไม่มีสมาธิทำงาน มีความจำเสื่อม และการตัดสินใจแย่ลง

      การไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เป็นผลให้แสดงออกทางความคิดในเชิงลบตลอดเวลา กลายเป็นผู้มองโลกในแง่ร้าย รู้สึกสิ้นหวัง บางรายถึงขั้นมองว่าตัวเองไร้คุณค่า ไม่มีความหมาย จนนำไปสู่ความคิดทำร้ายตัวเอง หรือพยายามฆ่าตัวตายในที่สุด โดยจากสถิติพบผู้เป็นโรคซึมเศร้ามีแนวจะฆ่าตัวตายกว่าร้อยละ 60

      สัญญาณเสี่ยงเบื้องต้นเป็นอาการที่อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ทางเดียวที่จะระงับอาการของภาวะนี้ได้คือ การปรึกษาแพทย์แต่เนิ่น ๆ ซึ่งการรักษามีหลากหลายทางเช่น การกินยาเฉพาะ การดึงตัวเองออกจากความรู้สึก นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย และส่งผลต่อจิตใจทุเลาลงเช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดี รพ. ศัลยกรรมยันฮี