สังเกต..จมูกเอียงหลังผ่าตัด

    จมูกเอียงหลังเสริม พบได้ 4 แบบ
1.โคนเอียง
คือ ซิลิโคนระหว่างหัวคิ้วเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
2. ปลายเอียง
คือ ซิลิโคนบริเวณปลายจมูกเอียง แต่โคนตรง
3. เอียงทั้งแท่ง
คือ ซิลิโคนไหลไปอยู่อีกด้านหนึ่งของจมูกทั้งแท่ง
4. ซิลิโคนตรง
แต่กระดูกจมูกเดิมเอียง ทำให้หลังเสริมจมูกดูเอียงไปด้วย
     หากสังเกตและสงสัยว่าจมูกเอียง ควรกลับมาพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยว่า จมูกเอียงจริงหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อทำการแก้ไขตามสาเหตุต่อไปค่ะ

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons