chat

สังเกต..จมูกเอียงหลังผ่าตัด


 จมูกเอียงหลังเสริม พบได้ 4 แบบ
link-1-จมูกเอียง
1.โคนเอียง
คือ ซิลิโคนระหว่างหัวคิ้วเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
ปลายเอียง
2. ปลายเอียง
คือ ซิลิโคนบริเวณปลายจมูกเอียง แต่โคนตรง
เอียงทั้งแท่ง
3. เอียงทั้งแท่ง
คือ ซิลิโคนไหลไปอยู่อีกด้านหนึ่งของจมูกทั้งแท่ง
ซิลิโคนตรง
4. ซิลิโคนตรง
แต่กระดูกจมูกเดิมเอียง ทำให้หลังเสริมจมูกดูเอียงไปด้วย

หากสังเกตและสงสัยว่าจมูกเอียง ควรกลับมาพบแพทย์ เพื่อทำการวินิจฉัยว่า จมูกเอียงจริงหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อทำการแก้ไขตามสาเหตุต่อไปค่ะ