chat

ศาสตร์แพทย์แผนจีน..ตำนานพันปี

แพทย์แผนจีน

      ศาสตร์แพทย์แผนจีน มีมาตั้งแต่ยุคโบราณซึ่งมีการประดิษฐ์เข็มหินเพื่อฝังเข็มรักษา และนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคจากนั้นประมาณ 2,100 – 476 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เริ่มมีการนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาประกอบเป็นยาต้มยาดองเพื่อง่ายต่อการดูดซึม ก่อนจะมีวิวัฒนาการใช้ทฤษฎีหยิน-หยาง จนกลายเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนที่มีตำนานมากกว่า 5,000 ปีจวบจนปัจจุบัน

      หลักการของแพทย์แผนจีนจะเน้นการปรับสมดุลของร่างกายเป็นหลัก ดังนั้นหากสามารถทำให้ร่างกายกลับคืนสู่ภาวะสมดุลได้ ร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงจนสามารถกำจัดโรคได้ด้วยตนเอง โรคหรืออาการผิดปกติต่าง ๆ ก็จะหายไป ซึ่งการบำบัดโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีนเพื่อให้ร่างกายคืนสู่สมดุลนั้นมีหลายวิธีอาทิ การครอบแก้ว ฝังเข็ม ทุยหนา การรมยา การแมะ ฯลฯ       การใช้ศาสตร์ครอบแก้ว ในทางแพทย์แผนจีนจะใช้เพื่อกระตุ้นให้โลหิตไหลเวียนสะดวก เปิดทางเดินลมปราณ ขจัดเลือดคั่ง ขจัดการอักเสบและสลายบวม สลายตะคริวกล้ามเนื้อ ระงับอาการเจ็บปวดได้โดยตรง รวมทั้งกระตุ้นเส้นประสาท ระงับต้นเหตุของการเจ็บปวด      การครอบแก้ว แพทย์แผนจีนจะใช้กับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บจากเอวเคล็ดที่เกิดจากพฤติกรรมนั่งทำงานนานเกินไป หรือยกของที่มีน้ำหนักมากเกิน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยจากไข้หวัด ไซนัส หรือมีอาการนอนไม่หลับ ปวดประจำเดือน ปวดศีรษะ      การครอบแก้ว แพทย์แผนจีนจะใช้กับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บจากเอวเคล็ดที่เกิดจากพฤติกรรมนั่งทำงานนานเกินไป หรือยกของที่มีน้ำหนักมากเกิน หรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยจากไข้หวัด ไซนัส หรือมีอาการนอนไม่หลับ ปวดประจำเดือน ปวดศีรษะ      แต่ถ้าใครมีอาการเคล็ดขัดยอก อาจครอบแก้วคู่กับการใช้เข็มปลอดเชื้อแทงสะกิดเลือด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และยังมีการครอบแก้วที่ใช้คู่กับการฝังเข็ม เป็นการปักเข็มลงไปแล้วนำแก้วครอบที่เข็มทีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้ศาสตร์ทุยหนา เป็นการนวดบริเวณจุดลมปราณรักษา

      อาการโรคหมอนกระดูกคอเสื่อม โรคไหล่ติด โรคความดันโลหิตสูง โรคคอเอียง ปัสสาวะรดที่นอน ลมชัก เพื่อปรับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้สมดุลร่างกายของเราจะมีเส้นลมปราณไหลเวียนตลอด ซึ่งหากมีการติดขัดจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้ลมปราณไหลเวียนไม่สะดวก 

      ดังนั้นการฝังเข็มจึงเป็นอีกศาสตร์ที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนตามปกติเช่นกัน ทางเลือกการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนยังมีอีกมากมายอาทิ การแมะ กวาซา การรมยา โดยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนด้วยหลักการ และหาแนวทางรักษาให้ตรงกับอาการ ดังนั้นศาสตร์แพทย์แผนจีนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ ๆ ได้นะคะ