chat

วันก่อตั้ง รพ. ยันฮี

ก่อตั้งยันฮี

นับตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงพยาบาลยันฮีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 32 ปี ที่โรงพยาบาลยันฮี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการ จนถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จวบจนปัจจุบันนี้เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลในทุก ๆ ด้านตั้งแต่มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย อาคารสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ  
อาคารยันฮี

      ก้าวแรกเริ่มจากปี 2527 เริ่มก่อตั้งยันฮีโพลีคลินิกแห่งที่1 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2527 เป็นตึกแถว 2 คูหา สูง4 ชั้น ต่อมาในปี 2532 ได้เปิดยันฮีโพลีคลินิกแห่งที่ 2 บนพื้นที่ 1ไร่ รองรับผู้ป่วยได้ 28 เตียง ตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยจรัญ 90 ก้าวที่สำคัญ 25 ต.ค. 2540 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล จึงได้เปิด บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้น บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ภายใต้ชื่ออาคารยันฮี พร้อมรับการขยายตัวสู่ลูกค้าต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2552 อาคารอินเตอร์1 ได้เปิดให้บริการเป็นทางการงบลงทุน 400 ล้านบาทโดยเป็นส่วนต่อขยายจากอาคารยันฮีมุ่งมั่นขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง วันที่ 30 ก.ย. 2554 เปิดอาคารอินเตอร์2 ลงทุน 400 ล้านบาท เป็นส่วนต่อขยายจากอาคารยันฮี

      โรงพยาบาลยันฮีเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่มีอาคารทันสมัยเชื่อมต่อกัน 3 อาคารประกอบด้วย อาคารยันฮีสูง 10 ชั้น, อาคาร INTER1 สูง 15 ชั้น และอาคาร INTER2 สูง10 ชั้น โดยเปิดให้บริการรักษาด้านความสวยความงามและโรคทั่วไปครบทุกสาขา มีศูนย์การรักษาต่าง ๆ ไว้รองรับผู้ป่วยมากกว่า 36 ศูนย์ ได้รับมาตรฐานสากลทั้ง ISO 9001 และ 14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

อาคารยันฮี
ว่าเป็นมาตรฐานสำคัญประการหนึ่งของการค้าและการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ในด้านการบริหารองค์กรโรงพยาบาลยันฮีได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้ผู้รับบริการได้มั่นใจกับบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในระดับสากล ทำให้โรงพยาบาลยันฮีได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศทั่วโลก มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษาพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 400 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 2,000 คน โรงพยาบาลยันฮีมีแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านโรคทั่วไป ความสวยความงามและการแพทย์ทางเลือกที่พร้อมจะให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของแพทย์และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด

" โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาพยาบาล ด้วยมาตรฐานระดับสากล และจะเป็นผู้นำด้านการรักษาความงามอย่างครบวงจร ระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ภายในปี 2560 "

" โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในกลุ่มเหมาจ่ายด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในบางสาขา พร้อมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาความงามอย่างครบวงจรแก่ผู้รับบริการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย "
อาคารยันฮี
  นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี