chat

รู้ไว้สักนิด…ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

น้ำเสียงของคนเรานั้นมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปและสามารถบ่งบอกถึงเพศ ดังนั้นจึงมีความสําคัญมากกับเพศที่สามนอกจากการแปลงเพศแล้ว การเปลี่ยนเสียงก็เป็นสิ่งที่เติมความสมบูรณ์แบบให้กับการแปลงเพศนั่นเอง ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ควบคู่กับการแปลงเพศคือ "การเปลี่ยนเสียง" ให้การแปลงเพศ จากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชายสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งการศัลยกรรมเส้นเสียงนั้นมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

1. กลุ่มของเพศที่ 3 ที่ต้องการเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับเพศที่ตนเองต้องการ เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ

2. การรักษาความผิดปกติของร่างกาย เช่น เพศหญิงที่มีเสียงแหบหรือเสียงใหญ่หรือเพศชายที่มีเสียงเล็กแหลม ซึ่งเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมน

ผู้ที่ทําส่วนมากจะเป็นสาวประเภทสองที่ปรารถนาให้มีเสียงเหมือนผู้หญิงมากที่สุด คือการเปลี่ยนเสียงที่ทุ้มต่ำให้ แหลมมากขึ้น หลังผ่าตัดห้ามใช้เสียงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ใช้เสียงได้ตามปกติ เมื่อครบ 10 วันหลังจากการผ่าตัดก็สามารถตัดไหมได้ ในการผ่าเส้นเสียงนั้นแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนําให้ทําการผ่าเส้นเสียงก่อนการกรอกระเดือกเพื่อป้องกันมิให้เส้นเสียงได้รับความเสียหายจากการกรอกระเดือก การเปลี่ยนเสียงจากหญิงเป็นชาย (FTM)

ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่ต้องการให้เสียงที่แหลมกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำนั่นเอง หลังจากผ่าตัดห้ามใช้เสียงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ใช้เสียงได้ตามปกติ เมื่อครบ 10 วันหลังจากการผ่าตัดก็สามารถตัดไหมได้เช่นเดียวกับการเปลี่ยน เสียงจากชายเป็นหญิง ช่วงที่ทํามาช่วงแรกนั้นเสียงจะสูงมากอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะเส้นเสียงจะใช้เวลา 2-3 เดือน จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วอย่าลืมดูแลให้ดีด้วยนะคะ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือตะโกนเสียงดังเพราะจะทําให้ เส้นเสียงอักเสบได้ค่ะ