รู้ไว้สักนิด…ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

น้ําเสียงของคนเรานั้นมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปและสามารถบ่งบอกถึงเพศ ดังนั้น จึงมีความสําคัญมากกับเพศที่สามนอกจากการแปลงเพศแล้ว การเปลี่ยนเสียงก็เป็นสิ่งที่เติมความสมบูรณ์แบบให้ กับการแปลงเพศนั่นเอง ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ควบคู่กับการแปลงเพศคือ “การเปลี่ยนเสียง” ให้การแปลงเพศ จากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชายสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งการศัลยกรรมเส้นเสียงนั้นมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ (1) กลุ่ม ของเพศที่ 3 ที่ต้องการเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับเพศที่ตนเองต้องการ เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและ (2) การรักษาความ ผิดปกติของร่างกาย เช่น เพศหญิงที่มีเสียงแหบหรือเสียงใหญ่หรือเพศชายที่มีเสียงเล็กแหลม ซึ่งเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับ ฮอร์โมน การเปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิง (MTF)

เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียง

ผู้ที่ทําส่วนมากจะเป็นสาวประเภทสองที่ปรารถนาให้มีเสียงเหมือนผู้หญิงมากที่สุด คือการเปลี่ยนเสียงที่ทุ้มต่ําให้ แหลมมากขึ้น หลังผ่าตัดห้ามใช้เสียงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ใช้เสียงได้ตามปกติ เมื่อครบ 10 วันหลังจากการ ผ่าตัดก็สามารถตัดไหมได้ ในการผ่าเส้นเสียงนั้น แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนําให้ทําการผ่าเส้นเสียงก่อนการกรอกระเดือกเพื่อ ป้องกันมิให้เส้นเสียงได้รับความเสียหายจากการกรอกระเดือก การเปลี่ยนเสียงจากหญิงเป็นชาย (FTM)

ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่ต้องการให้เสียงที่แหลมกลายเป็นเสียงทุ้มต่ํานั่นเอง หลังจากผ่าตัดห้ามใช้เสียงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ใช้เสียงได้ตามปกติ เมื่อครบ 10 วันหลังจากการผ่าตัดก็สามารถตัดไหมได้เช่นเดียวกับการเปลี่ยน เสียงจากชายเป็นหญิง ช่วงที่ทํามาช่วงแรกนั้นเสียงจะสูงมากอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ เพราะเส้นเสียงจะใช้เวลา 2-3 เดือน จึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เมื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วอย่าลืมดูแลให้ดีด้วยนะคะ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือตะโกนเสียงดัง เพราะจะทําให้ เส้นเสียงอักเสบได้ค่ะ ศูนย์เปลี่ยนเสียง คลิก

Show Buttons
Hide Buttons