รู้จัก 4 โรคต้อ ภัยคุกคามดวงตา


"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ หากวันหนึ่งดวงตามีความเสื่อมตามกาลเวลาหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ จนทำให้สูญเสียความสวยงาม และเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ต้อกระจก" และ "ต้อหิน" เมื่อนานวันหากไม่รักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจส่งผลร้ายแรงต่อดวงตาอาจทำให้ตาบอดได้ โรคต้อสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับอาการ สาเหตุ และการรักษาโรคต้อทั้ง 4 ชนิดกันค่ะนัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

รีวิวทั้งหมด

เพิ่มเติม
Show Buttons
Hide Buttons