chat

“รีแพร์” ทำแล้วอยู่ได้ถาวรหรือเปล่านะ


ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับ หรือหลวม ทำให้บรรดาสาว ๆ ขาดความมั่นใจ เพราะอาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตคู่ตามมา แต่ด้วยการพัฒนาของวงการแพทย์ในปัจจุบันจึงมีวิธีการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการทำ "รีแพร์"

  การทำรีแพร์คือ การตกแต่งซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่หย่อนยานภายในช่องคลอดให้มีความกระชับมากขึ้น จุดประสงค์เพื่อแก้ไขภาวะผนังช่องคลอดหย่อนคล้อย ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งเป็นอายุที่ผ่านการแต่งงานและคลอดบุตรมาแล้ว

  หลังจากที่ทำรีแพร์ไปแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่ช่องคลอดจะกลับมาไม่กระชับได้อีก ทั้งนี้ก็ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน จากวัยที่มากขึ้น รวมไปถึงมีพฤติกรรมบางอย่างเป็นประจำ เช่น ท้องผูก ไอเรื้อรัง การยกของหนัก เป็นต้น

การฝึกขมิบช่องคลอด โดยเริ่มทีละน้อยเช่น เริ่มจากวันละ 10 ครั้ง จากนั้นจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 50-100 ครั้ง จะช่วยให้ช่องคลอดมีความกระชับมากยิ่งขึ้น สาว ๆ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และควรทำให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 เดือน เพราะการขมิบช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยกระชับช่องคลอดอย่างปลอดภัย และเพื่อผลลัพธ์การทำรีแพร์ที่ได้ผลที่ดีที่สุดและสร้างมั่นใจให้สาว ๆ ได้ยาวนานยิ่งขึ้น