รากเทียมกับผู้สูงอายุ

รากเทียม

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ในแต่ละปีนั้น มีผู้ป่วยจํานวนมากที่มีปัญหาเก

ฟันเทียมหรือฟันชุดที่ 3 มี 2 แบบ คือ

1. ฟันเทียมแบบถอดได้ ที่เรียกกันติดปากว่า “ฟันปลอม” เป็นฟันเทียมที่ผลิตจากพลาสติกวางบนเหงือกหรือสวมเพดานปาก ต้องถอดออกมาทําความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหารรต้องถอดก่อนนอนเพื่อแรงกด และลดการระคายเคือง แต่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับฟันเทียมแบบติดแน่นด้วยการฝังรากเทียม

2. ฟันเทียมแบบติดแน่นด้วยการฝังรากเทียม วัสดุที่ใช้ในการทํารากฟันเทียม ทําจากโลหะที่เรียกว่า ไททาเนียมเป็นวัสดุที่ร่างกายยอมรับ จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกคล้ายสกรู โดยทั่วไปแล้ว จะมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การวางรากฟันเทียม 2. การใส่เดือยรองรับครอบฟัน และ 3.การใส่ครอบฟัน อาจดูมีหลายขั้นตอนแต่เมื่อทําเสร็จแล้วจะพบว่าสะดวก สบาย ไม่เลื่อนหลุดไม่ต้องถอดเข้าถอดออก ทําความสะอาดเหมือนฟันธรรมชาติและการฝังรากเทียมนี้ยังช่วยลดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรอีกด้วย

      การเลือกใส่ฟันเทียมไม่ว่าจะเลือกแบบควรอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะเป็นการรักษาที่ละเอียดอ่อน และยังต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันอย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะคะ เพียงเท่านี้ก็ทําให้ผู้สูงอายุในครอบครัวท่าน กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น เมื่อคนที่เรารักมีความสุข มีรอยยิ้ม ครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วย

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons