chat

รากฟันเทียม คืนความมั่นใจให้รอยยิ้มแม้สูญเสียฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม

          ฟัน เป็นอวัยวะที่สําคัญ ฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร และช่วยในการออกเสียงที่ชัดเจน รวมถึงเป็นส่วนประกอบช่วยให้โครงหน้าได้รูปสวยงาม และช่วยให้เผยรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ เราจึงควรดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้สมบูรณ์์แข็งแรง แต่หากเกิดเหตุไม่คาดคิด ทําให้สูญเสียฟัน ไม่ว่าจะจากการถอน หรืออุบัติเหตุก็ตาม เราคงต้องหาสิ่งทดแทน เพื่อมาทําหน้าที่ที่สําคัญของฟันซี่นั้นๆ นะคะ

การทํารากฟันเทียม เป็นวิทยาการทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม คือ

1. รากฟันที่ผลิตมาจากไทเทเนียม โลหะที่ร่างกาย ไม่ต่อต้านและกระดูกสามารถยึดจับรากฟันเทียมได้อย่างแนบแน่น รากฟันเทียมจะถูกนํามาฝังลงในกระดูกขากรรไกร ทําหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ

2. เดือยรองครอบฟัน คือส่วนที่ยึดเกลียวเข้าไปในรากฟันเทียมและใช้เป็นฐานรองรับครอบฟัน

3.ครอบฟัน คือส่วนของซี่ฟันที่โผล่พ้นเหงือก ซึ่งใช้วัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ทําเป็นรูปร่างฟันซี่นั้นๆ ใส่ครอบลงไปบนเดือยรอง

          การทํารากฟันเทียม ช่วยให้คุณกลับมามีฟันครบอีกครั้ง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว การออกเสียง รวมถึงความมั่นใจในบุคลิกภาพและการเผยรอยยิ้มหากคุณตัดสินใจที่จะทํารากฟันเทียม ควรปรึกษาทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางรากฟันเทียม เพราะการรักษาทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมจะต้องดูปัจจัยของตัวคุณเองว่าสามารถทําได้หรือไม่และต้องมีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัวคุณนั่นเองค่ะ