chat

รักษา “โรคด่างขาว” ไม่หายสักที ทำอย่างไรดี


"โรคด่างขาว" จัดเป็นโรคผิวหนังที่มีการสูญเสียเซลล์สร้างเม็ดสีใต้ผิวหนัง ลักษณะผิวหนังเป็นรอยด่างขาวที่มีขอบเขตชัดเจน เป็นได้ทั้งแบบเฉพาะที่ หรือกระจายทั่วทั้งตัว มีขนาดและจำนวนแตกต่างกันไปซึ่งถ้าเป็นในตำแหน่งบริเวณใบหน้า ก็จะเป็นจุดให้คนอื่นสังเกตเห็นได้ และโรคด่างขาวยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด จึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เป็นการรักษาตามอาการมากกว่า

ไม่ใช่โรคร้ายแรง...แต่สร้างความไม่มั่นใจเวลาพบผู้คน

  แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อและไม่เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกาย แต่กลับสร้างความไม่มั่นใจเวลาที่ต้องพบปะผู้คน บางคนอาจต้องพึ่งเครื่องสำอางในการปกปิดอำพรางรอยด่างขาว ทั้งเสียเงิน เสียเวลา เสียความมั่นใจ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามมาได้

รักษามาหลายวิธี แต่ยังไม่หาย...ทำอย่างไรดี

  การรักษาโรคด่างขาวก็มีหลากหลายวิธี เช่น การใช้ยาทา / ใช้ควบคู่กับการฉายแสง, การรักษาด้วยเลเซอร์, การฟอกสีผิว หรือการปลูกถ่ายผิวหนัง ส่วนใครจะใช้วิธีใดรักษานั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะด่างขาวที่เป็นนั่นเอง บางคนรักษามาหลายวิธีแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่ หรือบางรายรักษาจนเหลือรอยด่างขาวที่สังเกตเห็นได้บริเวณไม่กว้างใหญ่นัก ก็ยังมีวิธีการสักรอยด่างขาวที่เหมาะสำหรับใช้รักษาในกรณีที่รอยด่างไม่มีการกระจายตัว ขนาดไม่ใหญ่มาก โดยสามารถรักษาควบคู่กับวิธีอื่น ๆ ได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอ และกลบรอยด่างขาวให้กลมกลืนกับสีผิวธรรมชาติได้ดี นับว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหารอยด่างขาวที่ทำให้ไม่มั่นใจได้

  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจกับโรคด่างขาวที่เกิดขึ้น แนะนำให้ลองปรึกษากับแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อตรวจวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นใจในการเข้าสังคมอย่างมีความสุข