chat

ระวัง ! ไข้หวัดใหญ่ ยุค 4.0 น่ากลัวกว่าที่คิด

ไข้หวัดใหญ่

โรคที่ได้ยินชื่อกันมานาน...ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่า ไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ ชนิด A, B และ C แต่ที่พบมากที่สุดคือ ชนิด A (H1N1 และ H3N2) มักพบระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งการระบาดของโรคพบได้เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ตลอดเวลา โดยเชื้อไวรัสจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย  ติดต่อโดยการหายใจ ไอ หรือจามรดกัน

หลังรับเชื้อจะใช้เวลาฟักตัว 1-4 วัน ก็จะเริ่มปรากฏอาการคือ มีไข้สูง  หนาว ๆ ร้อน ๆ ปวดเมื่อยมากตามแขนขา และบริเวณกระเบนเหน็บ ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ขมในคอ อาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย คัดจมูก น้ำมูกไหล  ไอแห้ง ๆ คล้ายไข้หวัด แต่บางรายก็อาจไม่มีอาการเหล่านี้ก็ได้

โดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นอยู่เพียง 4-5 วัน อาการก็จะค่อย ๆ  หายไปได้เอง เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งหายได้เองตามธรรมชาติ  โดยเฉพาะถ้าเป็นในคนวัยหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงก็แทบไม่พบโรคแทรกซ้อน การรักษาจะรักษาไปตามอาการเช่น ให้ยาแก้ไข้, ยาแก้ไอ, ยาแก้แพ้ หรือในรายที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนก็จะให้ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

สิ่งสำคัญคือ การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจะช่วยให้อาการของโรคทุเลาได้เร็วขึ้นเช่น นอนพักผ่อนให้เต็มที่, ไม่ตรากตรำทำงานหนัก, ไม่อาบน้ำเย็น, ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดาเช็ดตัวบ่อย ๆ เมื่อมีไข้สูง, ดื่มน้ำมาก ๆ, รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย

อย่างไรก็ตามในเด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง อาจเกิดโรคแทรกที่สำคัญคือ "ปอดอักเสบ" ซึ่งหากได้รับการรักษาล่าช้าก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้

 

ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นไข้หวัดใหญ่ฉีด "วัคซีน" ป้องกันทุกปี ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี, ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี), ผู้ที่มีโรคประจำตัว

(เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเลือด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง), หญิงตั้งครรภ์ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่, แพทย์ พยาบาล สมาชิกในครอบครัว หรือใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ส่วนคนแข็งแรงทั่วไปที่ต้องการลดความเสี่ยงเป็นโรคก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้

สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค ควรปรึกษาแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันก่อนเดินทาง และปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในประเทศนั้นดังนี้ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง (กินอาหารมีประโยชน์, พักผ่อนให้เพียงพอ), หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด หรือมีผู้คนอยู่จำนวนมาก, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่, ใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ก็จะช่วยให้ห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่