chat

ระวัง!! สัญญาณเตือน “นิ้วล็อก”


    นิ้วล็อก เป็นอาการที่เกิดกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อของนิ้ว ถูกเสียดสีและอักเสบ ซึ่งเกิดจากการใช้งานของนิ้วและข้อมือมาก โดยสามารถเกิดขึ้นกับทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ แน่นอนว่าหากเกิดขึ้นกับคุณแล้ว จะสร้างความเจ็บปวด และความรำคาญไม่น้อยทีเดียว ดังนั้น ลองมาสังเกตสัญญาณที่บ่งบอกอาการนิ้วล็อกกันค่ะ
1.ปวดโคนนิ้วและฝ่ามือ จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือและฝ่ามือ โดยจะมีอาการปวดเมื่อต้องกำงอนิ้วมือ
2.งอปั๊บนิ้วสะดุดปุ๊บ ขณะงอโคนนิ้วแล้วเหยียดข้อนิ้ว จะพบกับอาการสะดุด นิ้วแข็งทื่อ โดยเฉพาะช่วงเช้า ความรู้สึกเหมือนนิ้วลั่น
3.เหยียดข้อนิ้วไม่ได้ ต้องใช้มือช่วยดึงออก เป็นอาการที่เมื่องอข้อนิ้วแล้ว ไม่สามารถเหยียดข้อนิ้วออกเองได้ ต้องใช้มืออีกข้างช่วยในการเหยียดนิ้วออก
4.ข้อนิ้วติดสร้างความเจ็บปวด ข้อนิ้วมือจะติดในท่างอ ไม่สามารถเหยียดออกได้ หากพยายามฝืนเหยียดจะทำให้มีอาการปวดมาก
     การป้องกันมิให้เกิดอาการนิ้วล็อก สามารถทำได้โดยใช้เครื่องทุ่นแรง ในการหยิบหรือจับสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจนำผ้ามาหุ้ม เพื่อลดแรงเสียดสีระหว่างมือและอุปกรณ์
     ทั้งนี้ เมื่อสงสัยว่ามีอาการนิ้วล็อก ควรจะพบแพทย์ศูนย์กระดูกและข้อ เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษา ซึ่งอาจมีการรั[ประทานยาแก้อักเสบร่วมด้วย จนถึงการรักษาด้วยการใช้ยารับประทาน หรือใช้ยาฉีดเข้าตรงเอ็นบริเวณนั้น ซึ่งหากอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์จะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ดังนั้น อย่าปล่อยไว้ก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะ
ด้วยความปรารถนาดี ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.ยันฮี