chat

ระวังอันตราย! ฟอกสีฟันสูตร DIY ทำเอง


ฟันขาวสะอาด เป็นสิ่งที่เผยให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจน่ามอง เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็อยากจะมี จนทำให้เกิดเป็นกระแสการฟอกสีฟันด้วยสูตร DIY ทำเองได้ง่าย ๆ จากส่วนประกอบ อย่างเบคกิ้งโซดาและน้ำมะนาว เพราะเป็นของที่หาได้ง่ายในครัวเรือน แถมราคาที่ย่อมเยา จึงถูกแชร์กันมากในโลกโซเชียล แต่ทราบหรือไม่ว่า สูตรฟอกสีฟันที่ว่านี้สามารถทำอันตรายกับฟันของคุณ และผลลัพธ์ทีได้อาจไม่คุ้มค่ากับสุขภาพเหงือกและฟันที่เสียไปอย่างแน่นอน

ฟอกสีฟันสูตร DIY
อันตรายจากฤทธิ์กรด...กัดกร่อนผิวฟัน ฟันของเรามีลักษณะเป็นชั้น โดยชั้นนอกสุดคือ ชั้นเคลือบฟัน (Enamel) ชั้นถัดไปคือ ชั้นเนื้อฟัน (Dentin or Dentine) และชั้นในสุดคือ โพรงประสาทฟัน (Pulp chamber) น้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อได้รับในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ชั้นเคลือบฟันถูกกัดกร่อนได้ เมื่อชั้นเคลือบฟันบางจะส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน และอาจทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย

ฟอกสีฟันสูตร DIY-02
อยากมีฟันขาว...ปรึกษาทันตแพทย์ดีที่สุด การฟอกสีฟันที่ถูกต้องและปลอดภัยต้องทำโดยทันตแพทย์ ซึ่งการฟอกสีฟันภายใต้การดูแลของทันตแพทย์มี 2 แบบคือ ฟอกสีฟันระบบ ZOOM โดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นสูง ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสงสีฟ้า (Blue Light) ไม่ทำลายเคลือบฟัน ไม่กัดกร่อนเนื้อฟัน และโครงสร้างของฟันตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการรักษาเพียง 45-60 นาที และแบบที่ 2 คือ การฟอกสีฟันเองที่บ้าน โดยใช้น้ำยาฟอกสีฟันความเข้มข้นต่ำ ร่วมกับถาดฟอกสีฟัน โดยสีของฟันจะเริ่มขาวขึ้นในเวลา 7-14 วัน

ฟอกสีฟันสูตร DIY-03
ภายหลังการฟอกสีฟันกับทันตแพทย์แล้ว เพื่อฟันขาวยิ้มสดใสมั่นใจได้อย่างยาวนาน ควรดูแลรักษาสุขภาพฟันด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม หรือการสูบบุหรี่ หรืออาจใช้ยาสีฟันลดอาการเสียวฟันที่อาจเกิดขึ้นหลังฟอกสีฟันร่วมด้วย ที่สำคัญคือควรพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน