chat

รพ.ยันฮี ขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม


รพ.ยันฮี ขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมรับมือต่อโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมกันด้วยนะคะ