chat

มหัศจรรย์ของหัวใจ

มหัศจรรย์ของหัวใจ

มหัศจรรย์ของหัวใจ

ตลอดชีวิตของคนเรานั้น หัวใจจะสูบฉีดเลือดประมาณ 500 ล้านลิตร และเต้น 2,000 ล้านครั้ง ดังนั้นใน 1 วัน หัวใจจะสูบฉีดเลือดมากกว่า 13,500 ลิตร และเต้น 100,000 ครั้ง แต่ละวันหัวใจจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้พลังงานมากพอที่จะเต้นอย่างไม่หยุดหย่อน เช่นนั้นเราจึงควรถนอมหัวใจดวงน้อยของเราไว้ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

สาวร่างบาง-04

หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้เบิกบาน และตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอหากพบว่า คนที่รักหรือตัวคุณเองมีอาการที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ ให้สังเกตอาการเบื้องต้น เช่น เจ็บหน้าอก แน่นๆ อึดอัด หรือเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกาย ใจสั่น เหงื่อออกมาก เย็นปลายมือ ปลายเท้า หอบวูบ หรือหมดสติ ฯลฯ ควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อรับการรักษาต่อไป เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและยืนยาวตลอดไปค่ะ


ด้วยความปรารถนาดี...ศูนย์หัวใจ รพ.ยันฮี