ภูมิแพ้ผิวหนัง สร้างความรำคาญให้คุณอยู่หรือเปล่า?

ภูมิแพ้ผิวหนัง

 
ภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)
เป็นโรคเรื้อรังที่ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาด [คนที่เป็นส่วนใหญ่มักเป็น ๆ หาย ๆ จึงสร้างความรำคาญในการดำเนินชีวิตประจำวัน และทำให้คุณภาพชีวิตลดลง อย่างไรก็ตาม ภูมิแพ้ผิวหนังสามารถควบคุมอาการไม่ให้กำเริบได้ และโดยทั่วไป ในผู้ป่วยเด็กหากอายุมากขึ้นอาการมักดีขึ้น
ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุการเกิดชัดเจน แต่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคในกลุ่มภูมิแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หอบหืด เป็นต้น โอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะมีมากกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการของโรคอีกด้วย
อาการของภูมิแพ้ผิวหนังที่สามารถสังเกตได้ คือ ผิวหนังมักมีลักษณะแห้ง มีผื่นขึ้นและมีอาการคันมาก ตำแหน่งการกระจายของผื่นจะแตกต่างกันตามอายุ โดยในเด็กโตและผู้ใหญ่จะเกิดเป็นผิวหนังด้าน หนา มีรอยเกา มักพบบริเวณลำคอ ข้อพับของแขนและขา ส่วนในเด็กเล็กจะเกิดผื่นที่แก้ม ด้านนอกของแขนและขา อาการเหล่านี้มักเป็นๆ หายๆ มาเป็นระยะเวลานาน และอาจมีอาการอื่นร่วม เช่น ผิวแพ้และระคายเคืองง่าย มีผื่นเป็นตุ่มสาก ๆ ตามรูขุมขนบริเวณต้นแขน รวมถึงมีเกลื้อนน้ำนมบริเวณใบหน้า และใต้ตาคล้ำ หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนังข้างต้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุการเกิดชัดเจน แต่มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคในกลุ่มภูมิแพ้ เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หอบหืด เป็นต้น โอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะมีมากกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการของโรคอีกด้วย
อาการของภูมิแพ้ผิวหนังที่สามารถสังเกตได้ คือ ผิวหนังมักมีลักษณะแห้ง มีผื่นขึ้นและมีอาการคันมาก ตำแหน่งการกระจายของผื่นจะแตกต่างกันตามอายุ โดยในเด็กโตและผู้ใหญ่จะเกิดเป็นผิวหนังด้าน หนา มีรอยเกา มักพบบริเวณลำคอ ข้อพับของแขนและขา ส่วนในเด็กเล็กจะเกิดผื่นที่แก้ม ด้านนอกของแขนและขา อาการเหล่านี้มักเป็นๆ หายๆ มาเป็นระยะเวลานาน และอาจมีอาการอื่นร่วม เช่น ผิวแพ้และระคายเคืองง่าย มีผื่นเป็นตุ่มสาก ๆ ตามรูขุมขนบริเวณต้นแขน รวมถึงมีเกลื้อนน้ำนมบริเวณใบหน้า และใต้ตาคล้ำ หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนังข้างต้น ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
หลักการรักษาภูมิแพ้ผิวหนัง
คือการดูแลตนเอง การดูแลสิ่งแวดล้อม และการรักษาทางยาเพื่อระงับอาการ โดยการหลีกเลี่ยงสาเหตุและปัจจัยกระตุ้น เช่น สบู่ สารก่อภูมิแพ้ ความเครียดและวิตกกังวล เพื่อป้องกันอาการกำเริบ, ทามอยส์เจอไรเซอร์เพื่อรักษ