chat

“ภูมิแพ้จมูกอักเสบ” โรคฮิตที่ใครก็ไม่อยากเป็น!!"โรคภูมิแพ้" นับว่าเป็นโรคฮิตคนเมืองที่พบได้มากทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากสาเหตุหลักคือ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยมักมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา คันจมูก สร้างความรำคาญ และเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก บางคนต้องลางาน ขาดเรียน มักจะเป็นอาการที่เรื้อรังและส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้เช่น ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบ หอบหืด ริดสีดวงจมูก ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

"ภูมิแพ้จมูกอักเสบ" กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม


โรคภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจ หรือ ภูมิแพ้จมูกอักเสบ เกิดจากเยื่อบุจมูกมีความไวผิดปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และสามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการได้ โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่าง ๆ เช่น ควันไฟ ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ น้ำหอมกลิ่นแรง ๆ หรือไรฝุ่น เป็นต้น การดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คือ หมั่นออกกำลังกายและเมื่อมีอาการควรรับประทานยา ใช้ยาพ่นจมูก รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

"ภูมิแพ้จมูกอักเสบ" รักษาได้


ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ ด้วยการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง RF (radiofrequency) โดยการใช้เข็มชนิดพิเศษเข้าไปในเยื่อบุจมูก และส่งคลื่นความถี่สูงที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทำให้เนื้อเยื่อรอบ ๆ หดตัวและลดขนาดของเยื่อจมูกลง ภายใน 1-2 เดือนหลังการทำ RF เนื้อเยื่อพังผืดจะเกิดการหดตัวบริเวณเยื่อบุจมูกที่อุดกั้นโพรงจมูก ส่งผลให้จมูกหายใจได้สะดวกโล่งขึ้น จึงทำให้ลดอาการจาม คันจมูก น้ำมูกไหลลดน้อยลงด้วย เป็นการรักษาที่ให้ผลดี ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ยารักษาแล้วไม่ได้ผล หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นได้ หรือไม่ต้องการใช้ยา

หากปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ก็จะทำให้คุณเอาชนะ “ภูมิแพ้” และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจำวันอีกต่อไป