chat

ฟิตและแข็งแรงแค่ไหน!…VO2 Max บอกคุณได้


ในปัจจุบัน VO2 Max เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักกีฬาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น รวมไปถึงผู้ที่รักการออกกำลังกายทั่วไป เพราะการวัดสมรรถภาพร่างกายด้วย VO2 Max จะทำให้นักกีฬาทราบสมรรถภาพสูงสุดของตัวเอง รวมไปถึงระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกายและเพื่อผลลัพธ์ของการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในเวลาที่มีค่าของคุณ

ทำความรู้จักกับ VO2 Max

VO2 Max คือ การทดสอบวัดประสิทธิภาพสูงสุดที่ร่างกายสามารถรับ และดึงเอาออกซิเจนเพื่อใช้เผาผลาญพลังงานในช่วงที่ร่างกายออกแรงได้หนักที่สุดในขณะออกกำลังกาย โดยวัดได้จากการให้ผู้ทดสอบออกกำลังกาย ออกแรงในระดับความหนักที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทดสอบ ไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับความหนักที่ร่างกายไม่สามารถออกกำลังกายต่อได้ไหว ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดนี้จะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และความแข็งแรงของผู้เข้าทดสอบ ปกติแล้วค่าเฉลี่ย VO2 Max ของคนทั่วไปจะอยู่ราว ๆ 30-50 แล้วแต่ระดับอายุ รวมถึงความฟิต ผู้หญิงจะมีค่าต่ำกว่าผู้ชายเล็กน้อย ในขณะที่นักกีฬามืออาชีพจะอยู่ในระดับประมาณ 60 ขึ้นไป ยิ่งคุณมีค่า VO2 Max มากเท่าไหร่ นั่นก็หมายถึง ร่างกายใช้ออกซิเจนได้มาก คุณจึงสามารถออกกำลังกายในความเข้มข้นที่สูงได้มากกว่า คนที่ Vo2 max ต่ำกว่า

ตัวกรองโรคร้ายที่อาจแอบแฝงอยู่

การวัดสมรรถภาพร่างกายด้วย VO2 Max พร้อมกับการทำ EST สามารถวัดความเสี่ยงต่อภาวะความผิดปกติของการทำงานของหัวใจและปอด ซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าตนเองมีโรคใดแฝงอยู่ เพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย หรือเสียชีวิตกะทันหันขณะออกกำลังกาย

ระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสมและได้ผลสูงสุด

ค่าที่ได้จากการทดสอบ จะทำให้เรา บอกความฟิตของร่างกายในขณะที่ตรวจ ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจะวางแผนการออกกำลังกาย ตาม zone ของการเต้นของหัวใจที่แท้จริง ได้ว่าเราควรจะออกกำลังกายอย่างไร เพื่อให้เผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกาย (Fat Oxidation) มากที่สุด หรือออกระดับไหน ที่เพิ่มศักยภาพการออกกำลังกายให้ร่างกายฟิตได้ดีที่สุดในระดับที่ยังปลอดภัย

พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในรายการแข่งขัน

เมื่อนักกีฬาทราบถึงขีดความแข็งแรงสูงสุดของตัวเองและระดับการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว จะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวัดสมรรถภาพร่างกายนี้ ไปวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อช่วยพัฒนาได้ตรงจุดและเพิ่มความฟิตของร่างกาย ซึ่งนำไปสู่สถิติใหม่ที่น่าพึงพอใจในการลงแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้