chat

“ฟันแท้หักหลุด…รักษาได้”


“ฟันแท้หักหลุด…รักษาได้”
        หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันทำให้ฟันแท้หักหลุด ควรรีบมา พบทันตแพทย์พร้อมฟันซี่นั้น เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทัน ท่วงที ไม่ต้องสูญเสียฟันแท้
การเก็บรักษาฟันแท้ซี่ที่หักหลุดก่อนถึงมือทันตแพทย์
  1. จับตรงเนื้อฟัน อย่าจับโดนรากฟัน
  2. ล้างฟันซี่ที่หักหลุดด้วยการราดน้ำสะอาด ห้ามใช้น้ำยา ใดๆ และห้ามขัดถูซี่ฟัน
  3. ถ้าเป็นไปได้ให้นำฟันซี่ที่หักหลุดแช่ในน้ำนมจืด เพราะนม จืดจะช่วยคงชีวิตของรากฟันได้ดีกว่าน้ำธรรมดา แต่ถ้าหา ไม่ได้จริงๆ พยายามอย่าปล่อยให้ซี่ฟันแห้ง อาจจะแช่ใน น้ำเกลือล้างแผล น้ำสะอาดหรือใส่ในผ้าแล้วอมไว้ในปาก ให้ชุ่มน้ำลาย จากนั้นรีบมาพบทันตแพทย์ เพราะการรักษา สภาพฟันไว้อย่างดี บวกกับการได้พบทันตแพทย์อย่างทัน ท่วงที ก็เพิ่มโอกาสในการที่จะใส่คืนฟันแท้เข้าที่เดิมได้มาก ขึ้น ลดโอกาสในการสูญเสียฟันแท้จนต้องใส่ฟันปลอม
        การรักษา ทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟันและนำฟันซี่ที่หลุดใส่เข้า ไปในช่องเหงือกเดิมแล้วยึดให้ฟันอยู่กับที่หรือขยับเขยื้อน น้อยที่สุด เหมือนกับการเข้าเฝือกเวลากระดูกหัก เพื่อรอให้ เซลล์เชื่อมต่อกับเบ้ากระดูกฟัน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือ จากผู้ป่วยในการระวังไม่ให้ฟันขยับเขื้อน ไม่เคี้ยวของแข็ง ระวังการถูกกระแทก และมาพบทันตแพทย์ตามนัด เป็นระยะๆ ส่วนใหญ่ฟันจะเชื่อมติดกับเหงือกภายใน 2 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นต้องรักษาคลองรากฟันเพิ่มเติม เพื่อรักษาเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ขาดออกตอนฟันหลุด เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีควรควรดูแลรักษาฟันและเหงือกให้สะอาด แข็งแรง พร้อมรับการตรวจสุขภาพฟันจาก ทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเป็นประจำนะคะ