chat

“ฟันคุด” ปล่อยไว้ไม่ดีแน่


คุณทราบหรือไม่ว่า
          อาการปวดเหงือกช่วงปลายขากรรไกร คือ อาการปวด...ฟันคุด...ที่แสนทรมานนั่งเอง ในช่วงอายุ 16-22ปีคือช่วงที่พบฟันคุดได้อยู่ "ฟันคุด" คือฟันที่งอกช้ากว่าฟันซี่อื่น ๆ จึงไม่มีที่ว่างพอให้โผล่พ้นเหงือกได้อย่างเต็มที่ฟันคุดจึงพยายามเบียดดันฟันซี่ข้างเคียง
บางครั้งพบว่าดันจนรากฟันซี่ข้างเคียงละลาย ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวด เกิดฟันผุ ฟันล้ม เป็นต้น
         ลักษณะของฟันคุด
  1. ฟันคุดชนิดหันหัวครอบฟันออก Partial Eruption
  2. ฟันคุดชนิดล้มไปด้านหน้า Angular
  3. ฟันคุดชนิดตั้งตรง Vertical
  4. ฟันคุดชนิดวางตัวในแนวราบ Horizontal
         นอกจากนี้ ฟันคุด ยังนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพในช่องปากเช่น ฟันเก ฟันผุ เหงือกอักเสบ มีโอกาสทำให้เกิดถุงน้ำ (Cyst) มีกลิ่นปาก ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ถอนหรือผ่าออกก่อนที่จะมีอาการปวด โดยเริ่มจากการX-Ray ช่องปากเพื่ดูตำแหน่งและลักษณะของฟันคุดแล้วจึงผ่าฟันคุดออก
          เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีควรดูแลรักษาฟันและเหงือกให้สะอาด แข็งแรง พร้อมรับการตรวจสุขภาพฟันจากทันตแพทย์ผู้ชำนาญการเป็นประจำนะคะ
ด้วยความปราถนาดี...ศูนย์ทันตกกรม 24 ชั่วโมง รพ.ยันฮี
อ่านรายละเอียดกาารรักษา "ฟันคุด" เพิ่มเติม ... คลิ๊ก