chat

“พุทธรักษา” ดอกไม้แห่งวันพ่อ


       ทุกวันที่ 5 ธันวาคม เราถือเป็นวันพ่อแห่งชาติสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อนั่นก็คือ “ดอกพุทธรักษา” ซึ่งเราต่างคนต่างรู้จักกันดี แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า ทำไมดอกพุทธรักษาจึงมาเป็นสัญลักษณ์ประจำวันนี้ได้เรามาหาคำตอบกันนะคะ

       นั่นเพราะดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้สวยงามที่มีสีเหลือง ตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือ วันจันทร์ และมีความหมายที่ลึกซึ้งดีมาก “พุทธรักษา” แปลความได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีความสงบสุขร่มเย็น อีกทั้งในแง่มุมหนึ่งผู้คนก็มีความเชื่อว่า พุทธรักษาเป็นไม้มงคลที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั่นเอง

       ด้วยเหตุที่สีของดอกไม้สอดคล้องกับวันพระราชสมภพ และความหมายที่เป็นสิริมงคล จึงทำให้ดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้ที่ควรคู่แก่การเป็นสัญลักษณ์ประจำวันพ่อ และคู่ควรกับการที่ลูก ๆ จะนำไปมอบให้กับพ่อ เพื่อแสดงถึงความเคารพรัก และเป็นการสื่อถึงว่าขอให้พระพุทธเจ้าทรงคุ้มครองปกปักษ์รักษาพ่อให้รอดพ้นจากอันตราย และขอให้พ่อมีความสุขสงบร่มเย็นเช่นเดียวกับความหมายของดอกพุทธรักษาที่ลูกได้มอบให้ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเรามาทำให้ทุก ๆ วันเป็นวันพ่อกันเถิดค่ะ    

ด้วยความปรารถนาดี รพ.ยันฮี